Hoppa till innehåll

Rytmen och tempo i en text

Rytmen och tempo i en text

Rytmen och tempo i en text är ett skrivtips med två skrivövningar. Jag tjatar ofta på mina kursdeltagare att de ska korta ner meningarna, dela upp dem i flera och varva långa och korta.

Varför? Jo, för att få en läsvänlig rytm. Radar du upp mening efter mening med inskjutna satser (bisatser) kan texten upplevas som snårig och luften tar slut när du läser den högt.

Rytmen i en text

Rytmen i en text påverkas bl.a. av meningarnas längd. Även ordens läng och interpunktion dvs. kommatering, frågetecken, utropstecken m.m. Variation av meningsuppbyggnaden är också viktigt för att en text inte ska bli statisk.

Lampa i en pratbubbla

Tips: För att känna rytmen kan du läsa din text högt för dig själv med alla pausar lätta överdrivna.

Rytmen och tempo i en text, övning:

Ta novell eller ett kapitel i ett manus och förkorta meningarna så du har högst två/sid. Läs högt och jämför rytmen med den tidigare versionen.

Tempo är en annan sak än rytm

Lektörer och förläggare pratar ofta om tempot i ett manus. Att på vissa ställen behöver det saktas ner och på andra öka. Det är viktigt att du häller isär tempo och rymt. Rytmen handlar ofta mer om grammatik än vad det gör i tempot. Dessutom handlar tempot mer om helheten i en text medan rytmen mer går ner på enskilda detaljnivå.

Dra ner tempot

Tempo

Hur ska du göra för att dra ner på tempot? Det kan handla om hur långa eller korta kapitel och stycken är. Där kan det skilja mellan olika uppfattningar. En del anser att kapitlen i t.ex. en roman bör vara ungefär lika långa. Själv menar jag att det kan vara bra att bryta av med ett extra kort kapitel för att väcka läsaren. Det kan också vara ett extra betydelsefullt parti som du vill poängtera genom att dra ner tempot.

Stycken

Detsamma gäller stycken. Gör dem längre om du vill dra ner farten.

Genom att ta in fler detaljer och använda alla dina fem sinnen saktar du också ner tempot. Riktigt grotta ner dig och vrid på varje minsta detalj. Här är gestaltningen a och o.

Öka tempot

Öka tempot

För att öka tempot kan du göra det motsatt mot vad jag skrev om att dra ner tempot. Du kan också ta bort gestaltning dvs. berätta istället för att visa.

Vändpunkter, övning:

Ta en av dina längre texter och välj ut en av vändpunkterna. Behöver du göra den snabbare eller långsammare? Jämför sedan med den tidigare version och se om det förbättrar tempot.

© Iréne S Räisänen

Gör också övningarna

Händer på tangentbord

Skrivövningarna Skriv en anafordikt och läs skrivtipsen Rytm i berättande text, Variera tempo i berättelsen, Var sparsam med sammansatta ord, Romanens struktur, Skriv om prosa till poesi och Redigera och kompromissa.

Fler krönikor 
Fler skrivövningar

Iréne Svensson Räisänen
webbansvarig

Administratör, författare och skapare av SkrivarSidan. Iréne har givit ut 5 diktsamlingarna, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och deltar i 40-talet antologier. Dessutom har hon skrivit radiopjäser, i kulturtidskrifter och tidningar. Hon har författarbloggen poeten.se.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SkrivarSidan
×