Hoppa till innehåll

Vanliga versmått

  Vanliga versmått

  Vanliga versmått. Motsatsen till fri vers är bunden vers det vill säga dikter som skrivs på versmått. Här är några av de vanligaste.

  Haiku

  Japanskt skrivtecken

  Av alla vanliga versmått är det gamla japanskt versmått haiku kanske det populäraste. Vanligen görs skillnad på traditionell och modern haiku. Traditionell haiku ska innehålla en natur/årstidsbild och en oväntad vändning på sista raden. Den moderna har inga liknande krav. En haiku bör inte rimma och inte innehålla pronomen.

  En haiku kan bestå av tre rader och innehålla stavelserna (onji)  5, 7, 5. Det är en riktlinje och inte en regel. Undvik metaforer och använd istället beskrivningar som skapar bilder hos läsaren. Adjektiv och adverb bör du också avstå från att använda.

  Exempel på en traditionell haiku:
  Haikurymden


  Diktskolan som bok

  SkrivarSidans diskskola

  Du köper boken direkt från vår Publitshop:

  eller


  Senryu

  Cirkel som svänger

  Senryu är en syster till haiku och ska bestå av tre rader, innehålla stavelserna (onji)  5, 7, 5 och inte rimma. Skillnaden är att senryu inte behöver innehålla en årstidsanknytning. Dessutom tar den oftast ut svängarna mer och kan vara humoristisk. En senryu bör inte rimma och inte innehålla pronomen.

  Exempel på en senryu:

  Retorik

  Från ord till handling
  rakt ut i tomma intet
  lögnen väntar där

  © Iréne Svensson Räisänen (2019-07-21)


  Tanka

  Japanskt hus, Fiji och bonsajträd

  Ett japanskt versmått som bör uttrycka en känsla. De två sista raderna bör innehålla en reflektion på den haiku som inleder dikten.

  En tanka består av högst 31 onji (stavelser) som fördelas på fem rader enligt följande 5, 7, 5, 7, 7.

  Exempel på en tanka:

  Näthat av Iréne Svensson Räisänen.


  Sonett

  Shakespear

  Versmåttet som brukar kallas mästarprovet för en poet. Det som gör en sonett svår att skriva är att reglerna är flexibla samtidigt som den kräver en hel del kunskap om metrik.

  Den petrarciska sonetten består av fyra strofer, de två första innehåller fyra rader och de två sista tre rader.

  Shakespeareianskab består av tre fyrradingar som följs av en tvårading

  Rimflätningen är ABBA – men ABAB godkänns också. För treradingarna gäller följande antingen CDC, DCD eller CCD, EED.

  Exempel på sonett:

  Sonett 18

  Skall med en sommardag jag dig jämföra?
  Du är dock mera mild och älsklig än.
  Majs ljufva knoppar brukar stormen störa,
  Och sommarns fröjd - hvad är så kort som den?
  Ibland för häftigt himlens öga glöder,
  Ibland dess guldblick är af dimmor gömd;
  Ja, hvarje skönhet, som naturen föder,
  På något vis är till förändring dömd.
  Men aldrig skall din sommarglans förflyta
  Ej du förlora skall hvad skönt du fått,
  Ej i sin skuggverld döden med dig skryta,
  Då med min dikt odödlighet du nått.
  Så länge menskor andas, ögon skåda,
  Så länge lefver den, med den - I båda.

  Av William Shakespeare


  Limerick

  Rodnade glas emoji

  Ursprunget är okänt. Ett skjofrisk versmått som uppkallats efter den irländska staden Limerick.

  Versmåttet består av fem rader med rimflätningen A, A, B, B, A. Första raden bör sluta med ett geografiskt namn och innehållet bör vara ekivokt. Antalet stavelser är inte givet men raderna ett, två och fem ska ha tre betonade stavelser och de övriga raderna två.

  Exempel på limerick:
  Svenska Limerickar Fiskörn

  AI om versmått

  Det är ett system eller en uppsättning regler som styr rytmen, mönstret och strukturen av verser i poesi. Det är hur poeter organiserar ljud och betoningar i sina dikter för att skapa en viss musikalitet och estetisk effekt. Här är några av de vanligaste elementen som ingår i versmått:

  1. Rytm och meter
  2. Rim
  3. Strof
  4. Versfot
  5. Fria verser

  Exempel:

  • Sonett: En fjortonradig dikt med en specifik rimstruktur, ofta skriven i jambisk pentameter.
  • Haiku: En japansk diktform bestående av tre rader med 5, 7 respektive 5 stavelser.
  • Hexameter: Ett versmått med sex fötter per rad, ofta använt i antik episk poesi som Homeros verk.

  Det är ett viktigt verktyg för poeter eftersom det hjälper till att skapa rytm, musikalitet och en estetisk struktur i dikterna. Det kan också påverka dikternas betydelse och hur de uppfattas av läsare.

  ps. Jag har redigerat och faktagranskat AI:s text.

  © Iréne S Räisänen

  Titta på

  Totta på

  Min video Vad är skillnaden på haiku och senryu?

  Vanliga versmått ingår i diktskolan.

  2 kommentarer till “Vanliga versmått”

  Kommentarer är stängda.

  SkrivarSidan
  ×