Vanliga versmått

Vanliga versmått. Motsatsen till fri vers är bunden vers det vill säga dikter som skrivs på versmått. Här är några av de vanligaste.

Haiku

Japanskt skrivtecken

Av alla vanliga versmått är det gamla japanskt versmått haiku kanske det populäraste. Vanligen görs skillnad på traditionell och modern haiku. Traditionell haiku ska innehålla en natur/årstidsbild och en oväntad vändning på sista raden. Den moderna har inga liknande krav. En haiku bör inte rimma och inte innehålla pronomen.

En haiku kan bestå av tre rader och innehålla stavelserna (onji)  5, 7, 5. Det är en riktlinje och inte en regel. Undvik metaforer och använd istället beskrivningar som skapar bilder hos läsaren. Adjektiv och adverb bör du också avstå från att använda.

Exempel på en traditionell haiku:
Haikurymden


Diktskolan som bok

SkrivarSidans diskskola

Du köper boken direkt från vår Publitshop:

eller


Senryu

Cirkel som svänger

Senryu är en syster till haiku och ska bestå av tre rader, innehålla stavelserna (onji)  5, 7, 5 och inte rimma. Skillnaden är att senryu inte behöver innehålla en årstidsanknytning. Dessutom tar den oftast ut svängarna mer och kan vara humoristisk. En senryu bör inte rimma och inte innehålla pronomen.

Exempel på en senryu:

Retorik

Från ord till handling
rakt ut i tomma intet
lögnen väntar där

© Iréne Svensson Räisänen (2019-07-21)


Tanka

Japanskt hus, Fiji och bonsajträd

Ett japanskt versmått som bör uttrycka en känsla. De två sista raderna bör innehålla en reflektion på den haiku som inleder dikten.

En tanka består av högst 31 onji (stavelser) som fördelas på fem rader enligt följande 5, 7, 5, 7, 7.

Exempel på en tanka:

Näthat av Iréne Svensson Räisänen.


Sonett

Shakespear

Versmåttet som brukar kallas mästarprovet för en poet. Det som gör en sonett svår att skriva är att reglerna är flexibla samtidigt som den kräver en hel del kunskap om metrik.

Den petrarciska sonetten består av fyra strofer, de två första innehåller fyra rader och de två sista tre rader.

Shakespeareianskab består av tre fyrradingar som följs av en tvårading

Rimflätningen är ABBA – men ABAB godkänns också. För treradingarna gäller följande antingen CDC, DCD eller CCD, EED.

Exempel på sonett:

Sonett 18

Skall med en sommardag jag dig jämföra?
Du är dock mera mild och älsklig än.
Majs ljufva knoppar brukar stormen störa,
Och sommarns fröjd - hvad är så kort som den?

Ibland för häftigt himlens öga glöder,
Ibland dess guldblick är af dimmor gömd;
Ja, hvarje skönhet, som naturen föder,
På något vis är till förändring dömd.

Men aldrig skall din sommarglans förflyta
Ej du förlora skall hvad skönt du fått,
Ej i sin skuggverld döden med dig skryta,
Då med min dikt odödlighet du nått.

Så länge menskor andas, ögon skåda,
Så länge lefver den, med den - I båda.

Av William Shakespeare


Limerick

Rodnade glas emoji

Ursprunget är okänt. Ett skjofrisk versmått som uppkallats efter den irländska staden Limerick.

Versmåttet består av fem rader med rimflätningen A, A, B, B, A. Första raden bör sluta med ett geografiskt namn och innehållet bör vara ekivokt. Antalet stavelser är inte givet men raderna ett, två och fem ska ha tre betonade stavelser och de övriga raderna två.

Exempel på limerick:
Svenska Limerickar Fiskörn

© Iréne S Räisänen

Titta också på

Tittar på YouTube

Min video Vad är skillnaden på haiku och senryu?

Vanliga versmått ingår i diktskolan.

2 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SkrivarSidan
×