Diktkurs för nybörjare startar den 8 september2020.

Obs! Intaget kan stängas tidigare om platserna blir tillsatta. Först till kvarn gäller!

Du får lära dig skriva dikt i min diktkurs via e-post. Kursen innehåller sju kursbrev med teori och övningar. När du gjort dina övningar skickar du in svaren till mig.

Jag går igenom dina övningar, ger mina synpunkter och eventuella förslag till ändringar. 

OBS! Du behöver ha ett ordbehandlingsprogram som t.ex. Word eller Page.

Handledare är jag Iréne Svensson Räisänen, författare. Jag har mångårig erfarenhet som ledare av skrivarkurser, bland annat inom Studiefrämjandet.

Vid avslutad kurs får du ett diplom som bevis på att du deltagit.

Sista dagen för anmälan är 7 september.

Kursavgiften är 1 550 kr inklusive allt. OBS! Avgiften ska betalas samtidigt som du anmäler dig. Kursen håller på ca 12 månader.

OBS! Du måste vara minst 18 år för att delta och anmälan är bindande. Du är inte antagen förrän du betalat avgiften.


Anmälan:

Din e-postadress

Innehåll i Diktkurs för nybörjare:

1. Kom igång och dikta!

2. Metaforer, bildens betydelse i dikten

3. Rytm med hjälp av ord och stavelserim

4. Versmått

5. Ska en dikt förstås? Och hur läser man dikter?

6. Rimmad dikt

7. Hur kan jag bli publicerad?

Vad några kursdeltagare tycker om Diktkurs för nybörjare:

”Övningarna gör att du ”tvingas” in i diktvärlden och gör att du utvecklar din diktning, vare sig du vill eller inte. De kommer med lagom tidsintervall och har en genomtänkt och bred inriktning. Tycker att jag har lärt mig mycket, både om poesi och att själv skriva. Dina bedömningar känns ärliga och personliga. Du vågar ge både positiv och negativ kritik, säger Madeleine.”

”Diktkursen i dess struktur har ”format” mig och samtidigt öppnat mig för ett skrivande med eftertanke! Kommunikationen med er har fungerat utmärkt med snabba svar på mina frågor under skrivandets gång, säger Margit.”

”Kursen har varit intressant och lärorik och stundom gett mig verkligt huvudbry, säger Tuula.”

”Tack för din kurs, den har varit givande med många tips, säger Fredrik.”

© Iréne S Räisänen

Fler kurser

Uppdaterad den 16 mars 2020.