Skriv en anafordikt om upprepning. Anafor är ett stilgrepp där ett eller flera ord upprepas i inledningen av meningar eller verser. Det ger oftast en pulserande rytm men kan också kännas onödigt repetitiv. Din uppgift är att använda dig av upprepningen så att läsaren inte blir uttråkad och slutar läsa

Högst tre verser med sex rader i varje.

Dela gärna med dig av ditt övande i en kommetar. Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivövningar

 

Skriv en anafordikt är en skrivövning.