Skrivövningar för dig som diktar

Skrivövningar för dig som diktar, rimmade orimmade och på olika versmått.

1. Skriv en orimmad dikt om skrivande, poesi, världen, motsatser, kärlek eller uppror. Tre verser med fem rader i varje.

2. Skriv en rimmad dikt om natur, djur, människor, hat eller fred.  Fem verser med sex rader i varje. Rimflätning ababab.

3. Skriv en haiku om vänskap, glädje, tro, årstider, klimatet eller jorden. En haiku består av högst 17 onji (stavelser) som är fördelas på tre rader enligt följande 5, 7, 5.

Köp hela diktskolan plus övningar, vanliga versmått, begrepp inom lyrik och misstag som  e-bok här:

Diktskolan som ePub

4. Skriv en tanka om livet, döden, kärlek, ondska eller. En tanka består av högst 31 onji (stavelser) som fördelas på 5 rader enligt följande 5, 7, 5, 7, 7.

5. Skriv en limerick om din hemkommun. Versmåttet består av fem rader med rimflätningen A, A, B, B, A. Första raden bör sluta med ett geografiskt namn och innehållet bör vara ekivokt. Antalet stavelser är inte givet men raderna ett, två och fem ska ha tre betonade stavelser och de övriga raderna två.

6. Skriv ett epigram där du hyllar dig själv, din värsta ovän, busschauffören, postutdelaren eller hen du aldrig visat din uppskattning men som förtjänar den.

© Iréne S Räisänen

Skrivövningar för dig som diktar ingår i diktskolan.

Uppdaterad 7 september 2018.

SparaSpara

Pin It on Pinterest