Uppdaterade inlägg

Hur viktigt är genren?

Hur viktigt är genren? Med SkrivarSidans kursdeltagare diskuterar jag ofta vilken genrer en text passar in i. Jag tycker det är intressant, särskilt då förlagen gör allt för att placera texter i fack. Hur skulle de annars kunna bestämma sig för om ett manus är bra eller inte. Inte minst viktigt är ju hur de annars skulle sälja ut böckerna till läsarna. Marknadsföring är ju A och O inom förlagsbranschen.

Hur tunn eller tjock bör en bok vara?

Hur tunn eller tjock bör en bok vara? När jag redigerat min självbiografiska roman ”Det ingen vill veta” är den 189 sidor i Word. Själv trodde jag aldrig att jag skulle kunna skriva en längre berättelse än 5-6 sidor. Trotts det misstänker jag att den idag, när de flesta romaner är längre än 300 boksidor, räknas som kort.

Varför skriva anonymt?

Varför skriva anonymt? Många som börjar skriva vill vara anonyma. De flesta skrivarsajterna tillmötesgår det önskemålet men inte vi på SkrivarSidan. Jo, det händer att vi gör undantag när skribenten i fråga har en livssituation där hen förföljs eller har skyddad identitet. Men vanligen kräver vi att skribentens för- och efternamn skulle stå under varje text.

Hur viktig är huvudpersonen?

Hur viktig är huvudpersonen? Många anser att läsaren måste kunna identifiera sig med huvudpersonen för att få behållning av att läsa en roman. Andra att det viktigaste är att känna sympati för den som bär upp berättelsen.

Gör ett personporträtt

Gör ett personporträtt är en skrivövning där du ska skriva ner allt om en av dina personer/gestalter/karaktärer i en roman. Ju bättre du känner de personer du skriver om desto bättre kan du gestalta dem och göra dem levande för läsaren.

Mall för karaktärer

Mall för karaktärer är en skrivtips. Personerna i din berättelse är lika viktiga som handlingen. Du bör därför lära känna dem ordentligt innan du startar ett längre skrivprojekt. När du kommit din huvudperson och dina bipersoner in på livet vet du hur de reagerar i olika situationer, vad de säger och hur de talar.

Pin It on Pinterest