Romanens struktur

Romanens struktur har det skrivit mycket om men inte av mig. Därför får du som tänkt skriva din första roman här ett eller flera skrivtips. Strukturen i en roman innehåller vanligen fem faser. Längden på de olika faserna kan självklart variera. Det finns många fler sätt att bygga din romanen är de jag föreslår, kolla in Pia Lerigons.

Romanens truktur, lathund:

  1. Inledning: Presentation av huvudpersonerna och anslag.
  2. Stegring: Huvudkonflikt och romanens riktning pekas ut.
  3. Upptrappning: Scenerna avlöser varandra i ett allt snabbare tempo.
  4. Klimax: Huvudkonflikt och bikonflikter når sin lösning om det inte är ett öppet slut.
  5. Avrundning: Antingen slutar romanen direkt efter klimax eller så saktar den långsamt ner genom att läsaren får veta konsekvenser av klimax.

Inledningen

Inledningen bör vara kortare än fas 2, 3 och 4. Här ska du väcka läsarens förväntningar, huvudkonflikt ska anas samtidigt som en rörelse framåt påbörjas.

Anslaget är vad romanen egentligen handlar om. Vilket kan vara något helt annat än de dilemman personerna ställs inför.

Tips: Tänk på att inte ge för mycket information om dina huvudpersoner när du introducerar dem. Undvik långa miljö- och personbeskrivningar i första stycket.

Stegring

En roman kan och bör innehålla flera konflikter. Den viktigaste är huvudkonflikten och den ska du presentera i fas 2. Du ska ställa din huvudperson inför ett så stort hinder att det kan tyckas omöjligt att hen ska kunna ta sig över eller förbi det.

Tips: Skjut inte för högt över målet d.v.s. låt inte din ambition att argumentera för en särskild fråga ställa sig vägen för dina personer i romanen. Om du gör det riskerar ditt romanbygge att börja vackla och till slut rasa ihop.

Upptrappning

I fas 3 trappas konflikterna upp ytterligare och tempot ökar. Scenerna kortas ner, byts snabbare och fler konflikter kan uppstå som följd av att huvudpersonen misslyckas med att lösa huvudkonflikten. Om det är en kriminalroman sker det ofta ett andra mord.

Tips: Håll uppe tempot genom att korta ner kapitel, stycken och meningarna.

Klimax

Fas 4 i en roman sker när huvudpersonen verkar misslyckas med att nå målet och upptrappningen når sin kulmen. Då sker en vändning och hindret går att ta sig över eller förbi.  Det i inledningen utlovade anslaget infrias.

Tips: Har du ett öppet slut bör du ändå förlösa läsaren d.v.s. du bör peka ut en riktning för hur det skulle ha kunnat sluta.

Avrundning

Fas 5 bör vara kortare än fas 2, 3 och 4. Här kan läsaren få ta del av hur huvudpersonen känslomässigt reagerar på hur huvudkonflikten löstes. Eventuella bikonflikter och lösa spår bör här också få sin upplösning. Här kan relationer mellan romanens personer redas ut eller brytas.

Tips: Avrundningen kan också vara obefintlig om romanen slutar direkt efter klimax.

Romanens struktur är en byggställning

Du kan se strukturen i en roman som en byggställning. Alla delar är lika viktiga för att bygget ska hålla. Ju fastare konstruktion desto bättre slutresultat.

© Iréne S Räisänen

Läs också Så får du ordning på ditt material, Research är viktigt och roligt och Det är inte lättare att skriva en novell än en roman.

Fler skrivtips

Romanens struktur är ett skrivtips.

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

webbansvarig

Drivit SkrivarSidan sedan 1999. Hon har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker och medverkar i 30-talet antologier. Har författarbloggen Min plats bland orden och Poetpodden.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Pin It on Pinterest

Share This