Hoppa till innehåll

Romanens struktur

Romanens struktur

Romanens struktur har det skrivit mycket om men inte av mig. Därför får du som tänkt skriva din första roman här ett eller flera skrivtips. Strukturen i en roman innehåller vanligen fem faser. Längden på de olika faserna kan självklart variera.

Det finns många fler sätt att bygga din romanen är de jag föreslår, kolla in Pia Lerigons.

Romanens struktur, lathund:

Lampa i en pratbubbla
  1. Inledning: Presentation av huvudpersonerna och anslag.
  2. Stegring: Huvudkonflikt och romanens riktning pekas ut.
  3. Upptrappning: Scenerna avlöser varandra i ett allt snabbare tempo.
  4. Klimax: Huvudkonflikt och bikonflikter når sin lösning om det inte är ett öppet slut.
  5. Avrundning: Antingen slutar romanen direkt efter klimax eller så saktar den långsamt ner genom att läsaren får veta konsekvenser av klimax.

Inledningen

Inledningen bör vara kortare än fas 2, 3 och 4. Här ska du väcka läsarens förväntningar, huvudkonflikt ska anas samtidigt som en rörelse framåt påbörjas.

Anslaget är vad romanen egentligen handlar om. Vilket kan vara något helt annat än de dilemman personerna ställs inför.

Tips

Tips: Tänk på att inte ge för mycket information om dina huvudpersoner när du introducerar dem. Undvik långa miljö- och personbeskrivningar i första stycket.

Stegring

En roman kan och bör innehålla flera konflikter. Den viktigaste är huvudkonflikten och den ska du presentera i fas 2. Du ska ställa din huvudperson inför ett så stort hinder att det kan tyckas omöjligt att hen ska kunna ta sig över eller förbi det.

Går uppför en trappa

Tips: Skjut inte för högt över målet d.v.s. låt inte din ambition att argumentera för en särskild fråga ställa sig vägen för dina personer i romanen. Om du gör det riskerar ditt romanbygge att börja vackla och till slut rasa ihop.

Upptrappning

I fas 3 trappas konflikterna upp ytterligare och tempot ökar. Scenerna kortas ner, byts snabbare och fler konflikter kan uppstå som följd av att huvudpersonen misslyckas med att lösa huvudkonflikten. Om det är en kriminalroman sker det ofta ett andra mord.

Trappa

Tips: Håll uppe tempot genom att korta ner kapitel, stycken och meningarna.

Klimax

Fas 4 i en roman sker när huvudpersonen verkar misslyckas med att nå målet och upptrappningen når sin kulmen. Då sker en vändning och hindret går att ta sig över eller förbi.  Det i inledningen utlovade anslaget infrias.

Flaggan på betgets topp

Tips: Har du ett öppet slut bör du ändå förlösa läsaren d.v.s. du bör peka ut en riktning för hur det skulle ha kunnat sluta.

Avrundning

Fas 5 bör vara kortare än fas 2, 3 och 4. Här kan läsaren få ta del av hur huvudpersonen känslomässigt reagerar på hur huvudkonflikten löstes. Eventuella bikonflikter och lösa spår bör här också få sin upplösning. Här kan relationer mellan romanens personer redas ut eller brytas.

Bitarna faller på plats

Tips: Avrundningen kan också vara obefintlig om romanen slutar direkt efter klimax.

Romanens struktur är en byggställning

Du kan se strukturen i en roman som en byggställning. Alla delar är lika viktiga för att bygget ska hålla. Ju fastare konstruktion desto bättre slutresultat.

SkrivarSidan behöver ditt stöd

Vill du skänka en slant, mins 30 kr eller valfritt belopp, till SkrivarSidans underhåll gör du det genom att
Swishar till 123 540 62 85
Bankgironr 743-0804
Via Paypal till irene@poeten.se
Via Stripe kan du använda ditt kort, Apple Pay och Google Pay och skänka 30 kr: https://buy.stripe.com/eVa3eUdQc44L4JGbIP

© Iréne S Räisänen

Läs också

Skrivtipsen Så får du ordning på ditt material, Research är viktigt och roligt, Det är inte lättare att skriva en novell än en roman, Konsten att sätta punkt, Variera tempo i berättelsen och gör övningen Två sidor av samma person.

Fler skrivtips

Iréne Svensson Räisänen
webbansvarig

Administratör, författare och skapare av SkrivarSidan. Iréne har givit ut 5 diktsamlingarna, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och deltar i 40-talet antologier. Dessutom har hon skrivit radiopjäser, i kulturtidskrifter och tidningar. Hon har författarbloggen poeten.se.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SkrivarSidan
×