Hoppa till innehåll

Vanliga begrepp inom poesi

Vanliga begrepp inom poesi

Vanliga begrepp inom poesi, vanliga termer som du som skriver dikter kan komma i kontakt med förklarar jag här nedanför. Har du fler du vill ha förklarade kan du skriva en kommentar. Det här inlägget kan du bokmärka och använda som uppslagsbok.

Om du inte har skrivit dikt tidigare kan det här inlägget vara överväldigande. Använd gärna den här sidan som en uppslagsbok när du stöter på begreppen.

Vanliga begrepp

Allitteration: Bokstavsrim.

Assonans: Ljudrim, stavelserim.

Betonad stavelse: Lång vokal, t.ex. stol, våren, går. Kort vokal, t.ex. och, som, min.

Bunden dikt: Dikter skrivna på olika rim eller versmått.

Cesur: Paus i versfot.

Två fotavtryck

Fallande versfötter: Den betonade stavelsen först.

Metafor: Du målar upp en bild av något i läsaren huvud.

Metrik: Läran om versen olika delar.

Obunden dikt: Dikter fria i formen dvs. de rimmar inte och är inte skrivna på versmått.

Poetik: Reglerna för diktkonsten som består av grammatik, retorik, stilistik och metrik.

Gammal man, Shakespear, rimmar

Rim: Enstaviga s.k. manliga, tvåstaviga s.k. kvinnliga, trestaviga s.k. löpande.

Rimflätning: Avgör hur orden rimmar. Parvis rimmad vers blir aa bb. Första raden med tredje och andra med fjärde blir abab. Först med fjärde och andra med tredje blir abba.

Stavelse: Enklast förklarat så är en stavelse detsamma som en vokal. För att komplicera det hela kan en stavelse också bestå av en vokal och en konsonant, ett ljud.

Stigande vers: Varje versrad inleds med obetonad stavelse d.v.s troké, en betonad och en obetonad. Daktyl, en betonad och två obetonade. Fallande peon, en betonad och tre obetonade. Dessutom spondé, två betonade.Stigande versfötter: Den obetonade stavelsen först.

Strof: Vers. Versen kan antingen vara stikisk d.v.s versraderna följer på varandra utan strofindelning eller strofisk d.v.s versraderna delas upp i grupper med ett bestämt antal rader i varje.

Fötter

Versfötter: Rytmen i en dikt som består av växlingen mellan betonade och obetonade stavelser.

Vanligaste versfötterna: Jamb, en obetonad och en betonad stavelse. Anapest, två obetonade och en betonad stavelse. Stigande peon, tre obetonade och en betonad

AI om begreppen inom poesi och lyrik

Det är termer som ofta används omväxlande, men de har olika betydelser och nyanser inom litteraturen.

Poesi

Poesi

Är ett bredare begrepp som omfattar alla former av poetiskt skrivande. Det inkluderar olika genrer som episk poesi, dramatisk poesi och, naturligtvis, lyrik. Poesi kännetecknas av sitt fokus på språkets estetiska och rytmiska kvaliteter, användningen av meter, rim och andra stilistiska element. Den kan vara berättande (som i episk poesi) eller fokusera på känslor och inre upplevelser (som i lyrik).

Lyrik

Lyrik

Lyrik är en underkategori av poesi som särskilt betonar personliga känslor och tankar. Den är oftast kortare och mer koncentrerad jämfört med andra former av poesi. Lyrik kan ofta beskrivas som subjektiv och introspektiv, där författarens egna känslor, sinnesstämningar och personliga upplevelser är centrala. Lyrik är ofta strukturerad i verser och kan innehålla rytm och rim, men det är inte alltid nödvändigt.

Vanliga begrepp inom poesi, sammanfattning:

Sammanfattning
  • Poesi är det övergripande begreppet som täcker alla former av poetiskt skrivande.
  • Lyrik är en specifik form av poesi som fokuserar på personliga känslor och subjektiva upplevelser.

Genom att förstå dessa skillnader kan man bättre uppskatta de olika formerna och uttrycken inom den poetiska konsten.

ps. Jag har redigerat och faktagranskat AI:s text.

Diktskolan som bok

SkrivarSidans diskskola

Boken finns både som pocket och e-bok.

eller

© Iréne S Räisänen

Läs också

Diktskola, del 1, Diktskola, del 2, Diktskola, del 3 , Vanliga versmått, Skrivövningar för dig som diktar eller köpen boken:

Iréne Svensson Räisänen
webbansvarig

Administratör, författare och skapare av SkrivarSidan. Iréne har givit ut 5 diktsamlingarna, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och deltar i 40-talet antologier. Dessutom har hon skrivit radiopjäser, i kulturtidskrifter och tidningar. Hon har författarbloggen poeten.se.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SkrivarSidan
×