Hoppa till innehåll

Skriv om prosa till poesi

  Skriv om prosa till poesi

  Skriv om prosa till poesi är en skrivövning som kan hjälpa dig att lyfta din prosa till en ny nivå. Ta en novell, roman eller annan prosatext som du skrivit eller ett utdrag ut en längre prosatext. Vad vill du säga med din text? Skriv om det till metaforer och måla upp bilder i läsarens huvud. Tänk på rytmen, markera den med radbrytningar och ord- och bokstavsrim.

  Den här övningen kan du ta till när du känner att din prosa inte lyfter.

  Skriv om prosa till poesi, övning:

  Högst fem verser med fem rader i varje. Du ska inte använda slutrim. När du skrivit din dikt kan du skriva om den till prosa och behålla de metaforer som passar in.

  AI om prosa och poesi

  Prosa är ett sätt att skriva som använder sig av det naturliga språket, det vill säga det språk som vi talar och skriver i vardagen. Prosa skiljer sig från poesi, som ofta har ett mer bundet och rytmiskt språk, och från drama, som är skrivet för att framföras på scen. Prosa kan ha olika syften, stilar och genrer, beroende på vad författaren vill uttrycka och vem som är mottagaren.

  Olika typer av prosa och poesi

  Böcker

  Prosa kan delas in i två huvudkategorier: skönlitterär prosa och facklitterär prosa. Skönlitterär prosa är den som berättar en historia eller skapar en fiktiv värld, medan facklitterär prosa är den som informerar, förklarar eller argumenterar om något verkligt. Inom dessa kategorier finns det många olika genrer och former av prosa, som har sina egna regler och konventioner. Här är några exempel:

  • Roman: En lång skönlitterär berättelse som ofta har flera huvudpersoner, miljöer och teman. En roman kan vara realistisk, fantastisk, historisk, romantisk, skräck, science fiction, eller något annat. Några kända svenska romanförfattare är Selma Lagerlöf, August Strindberg, Astrid Lindgren och Stieg Larsson.
  • Novell: En kort skönlitterär berättelse som oftast fokuserar på en händelse, en karaktär eller en stämning. En novell kan ha samma genrer som en roman, men har mindre utrymme för detaljer och utveckling. Några kända svenska novellförfattare är Hjalmar Söderberg, Karin Boye, Tove Jansson och Jonas Hassen Khemiri.
  • Essä: En kort facklitterär text som uttrycker författarens personliga synpunkt eller reflektion om ett ämne. En essä kan vara informativ, kritisk, humoristisk, polemisk, eller något annat. Några kända svenska essäförfattare är Lars Norén, Sara Stridsberg, Göran Rosenberg och Lena Andersson.
  • Artikel: En facklitterär text som rapporterar om något aktuellt eller intressant för en publik. En artikel kan vara nyhetsartikel, reportage, intervju, recension, krönika, ledare, eller något annat. Artiklar finns i tidningar, tidskrifter, webbsidor, och andra medier. Några kända svenska journalister och skribenter är Jan Guillou, Alexandra Pascalidou, Anders Lindberg och Katrine Marçal.

  Detta är bara några exempel på olika typer av prosa. Det finns många fler, och det finns också många sätt att kombinera och variera dem. Prosa är ett rikt och mångsidigt sätt att skriva, som kan anpassas till olika syften, stilar och genrer.

  Poesi

  Poesi

  Poesi är en form av litteratur som använder språkets ljud, rytm, bilder och betydelser för att uttrycka känslor, tankar och idéer. Poesi kan vara både konstnärlig och kommunikativ, och den kan ha olika syften och funktioner. Poesi kan också vara en källa till glädje, inspiration och tröst för både författare och läsare.

  Det finns många olika typer av poesi, som kan skilja sig åt i form, innehåll, stil och språk. Här är några exempel på vanliga poesigenrer:

  • Lyrik är den mest kända och äldsta formen av poesi. Lyrik är korta dikter som uttrycker en persons känslor, stämningar eller tankar. Lyrik kan ha olika versmått, rim, rytmer och strukturer, eller vara fria från sådana regler. Några exempel på lyriska dikter är sonetter, oden, elegier och hymner.
  • Epos är långa berättande dikter som skildrar stora händelser, hjältar, gudar och kulturer. Epos har ofta en fast form, som hexameter eller dactylisk pentameter, och använder litterära tekniker som liknelser, metaforer och symboler. Några exempel på episka dikter är Iliaden, Odysséen, Beowulf och Aeneiden.
  • Dramatik är dikter som är skrivna för att framföras på en scen, antingen som en del av ett teaterstycke eller som ett självständigt verk. Dramatik består av dialoger, monologer och scenanvisningar, och kan ha olika teman, konflikter och karaktärer. Några exempel på dramatiska dikter är Shakespeares pjäser, Sofokles tragedier och Goethes Faust.
  • Didaktik är dikter som är skrivna för att lära ut något, antingen om ett ämne, en moral, en regel eller en teknik. Didaktik kan vara både underhållande och informativa, och kan använda olika former, stilar och språk. Några exempel på didaktiska dikter är Vergilius Georgica, Horatius Satirer och Dantes Den gudomliga komedin.

  Detta är bara några av de många typerna av poesi som finns. Poesi är ett rikt och mångsidigt uttryckssätt som kan utforskas och njutas av på många olika sätt.

  ps. Jag har redigerat och faktagranskat AI:s text.

  Dela med dig

  Dela

  Dela gärna med dig av ditt övande i en kommentar. Blir det lång räcker det med ett utdrag.

  © Iréne S Räisänen

  Gör också övningarna

  Händer på tangentbord

  Rytm och tempo i en text, Dikta med hjälp av ordkollage, läs Rytm i dikten och Rytm i berättande text.

  Fler skrivövningar

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  SkrivarSidan
  ×