Miljöbeskrivning

Miljöbeskrivning: Miljö måste gestaltas på samma sätt som personerna i din berättelse. Det gäller att du använda alla dina fem sinnena och göra det kort och kärnfullt. Personligen avskyr jag långa omständliga beskrivningar som ska sätta mig, läsaren, in i rätt atmosfär.

Allra bäst är det om du lyckas smälta samman gestaltningen av känslor, personbeskrivningen, med miljöbeskrivningen. Så gör de etablerade författarna om de är tillräckligt bra.

Visa istället för att berätta

Här liksom i personbeskrivningen gäller att du måste sålla bort allt som informerar istället för gestaltar. Visa istället för att berätta.

ImageÖvning:

Beskriv ett barndomsrum, ett nutida rum och ett påhittat rum. Våra minnen från barndomen brukar vara fyllda av lukter och smaker. Försök att hitta dem i det nutida och det du skapar i fantasin.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivtips

 

Miljöbeskrivning uppdaterades 3 april 2018.

Pin It on Pinterest