Vad är en bra dikt?

Vad är en bra dikt? – del 3 i Diktskolan

Vad är en bra dikt? Det är inte helt lätt att svara på men jag ska göra ett försök.

Det räcker inte att en dikt innehåller metaforer och är rytmisk. Den måste också väcka en känsla inom mig. Lämnar den mig tom, väcker inga frågor eller igenkännande får den underkänt. Men för att krångla till det ytterligare så räcker det inte med att jag irriterar mig på att den har brister. Det måste vara en känsla som startar något inom mig. Ilska, sorg, glädje osv.
Köp hela diktskolan plus övningar, versmått, begrepp inom lyrik och vanliga misstag som e-bok här: https://widget.publit.com/skrivasidans-diktskola_3479

Läs mer

Rytm i dikten

Rytm i dikten – del 2 i Diktskolan

Rytm i dikten i dikten är ett att de vikigaste elementen i poesi.

Här får du fem exempel på hur du kan skapa och markera rytmen i en dikt.

1. Radbrytning markerar en paus.
2. Det gör också skiljetecken.
3. Obetonade och betonade stavelser markerar rytmen.
4. Detsamma gör alliteration och assonans.
5. Och versmått.

Läs mer

Pin It on Pinterest