Lär dig skriva dikter på 7 veckor

Lär dig skriva dikter på 7 veckor

Lär dig skriva dikter på 7 veckor startar den 2 februari 2021.

Anmäl dig senast 1 februari 2021.

Obs! Intaget kan stängas tidigare om platserna blir tillsatta. Först till kvarn gäller!

Nu har du chans att på egen hand lära dig skriva dikter i min diktkurs på distans. OBS! Kursen är självstudier och utan handledare.

Du får via mail sju kursbrev med teori, övningar och instuderingsfrågor. Gör ett i veckan eller studera i den takt du själv önskar.

Läs mer

Lär dig skriva noveller på 8 veckor

Lär dig skriva noveller på 8 veckor

Lär dig skriva noveller på 8 veckor startar 2 februari 2021.

Anmälan senast 1 febuari 2021.

Obs! Intaget kan stängas tidigare om platserna blir tillsatta. Först till kvarn gäller!

Nu har du chans att på egen hand lära dig skriva kortnoveller i min novellkurs på distans. OBS! Kursen är självstudier och utan handledare.

Du får via mail åtta kursbrev med teori, övningar och instuderingsfrågor. Gör ett i veckan eller studera i den takt du själv önskar.

Läs mer

Skriv din självbiografi

Skriv din självbiografi

Skriv din självbiografi eller livsberättelse startar den 2 februari 2021.

Anmälan senast den 1 februari 2021.

Obs! Intaget kan stängas tidigare om platserna blir tillsatta. Först till kvarn gäller!

Kursavgiften är 1 250 kr (inklusive allt). OBS! Avgiften ska betalas samtidigt som du anmäler dig.

Läs mer

Diktkurs för nybörjare

Diktkurs för nybörjare

Diktkurs för nybörjare startar den 2 februari 2021.

Obs! Intaget kan stängas tidigare om platserna blir tillsatta. Först till kvarn gäller!

Du får lära dig skriva dikt i min diktkurs via e-post. Kursen innehåller sju kursbrev med teori och övningar. När du gjort dina övningar skickar du in svaren till mig.

Jag går igenom dina övningar, ger mina synpunkter och eventuella förslag till ändringar. 

OBS! Du behöver ha ett ordbehandlingsprogram som t.ex. Word eller Page.

Läs mer

Novellkurs för nybörjare på distans

Novellkurs för nybörjare

Novellkurs för nybörjare på distans startar den 2 februari 2021.

Anmälan senast 1 februari 2021.

Obs! Intaget kan stängas tidigare om platserna blir tillsatta. Först till kvarn gäller!

För 20:e året i rad kan du lära dig skriva kortnoveller via e-post i min novellkurs. Du får åtta kursbrev med teori, övningar och instuderingsfrågor. När du gjort dina övningar skickar du in dem till mig. Jag går igenom dem, ger synpunkter och eventuella förslag till ändringar. OBS! Du behöver ha ett ordbehandlingsprogram som tex Word, Page, Libre Office, OpenOffice osv.

Läs mer

Pin It on Pinterest