Gestaltning

Gestaltning

Uppdaterad 31 januari 2022

Gestaltning. Dina personer i texten måste vara levande för att bli intressanta. För att de ska bli det måste de visa känslor. Det är att gestalta en text. 

Exempel på gestaltning

Motsatsen är att informera läsaren om vad personer känner. Till exempel: ”Jag var arg och slog näven i bordet.” De tre första orden ”Jag var arg” informerar medan ”slog näven i bordet” gestaltar känslan.

Gestaltning, övning:

När du skriver ska du öva dig i att se vad i din text som gestaltar något och vad som informerar om något. Ta bort informationen och se om endast gestaltningen håller ihop texten. Skriv om och om igen till din text klarar sig utan all information.

© Iréne S Räisänen

Läs också Gestaltning är skrivandets nyckel, Varför du ska undvika adjektiv och adverb och gör övningarna Gestalta tävlande och Gestalta oktober och titta på min video Gestaltning – exempel och övning.

Fler skrivtips

Gestaltning är ett skrivtips.

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen

webbansvarig

Drivit SkrivarSidan sedan 1999. Hon har gett ut 5 diktsamlingar, 3 skrivhandböcker och medverkar i 30-talet antologier. Har författarbloggen Min plats bland orden och Poetpodden.

 

Scroll to Top