Gestaltning

Gestaltning. Dina personer i texten måste vara levande för att bli intressanta. För att de ska bli det måste de visa känslor. Det är att gestalta en text. 

Motsatsen är att informera läsaren om vad personer känner. Till exempel: ”Jag var arg och slog näven i bordet.” De tre första orden ”Jag var arg” informerar medan ”slog näven i bordet” gestaltar känslan.

ImageGestaltning Övning:

När du skriver ska du öva dig i att se vad i din text som gestaltar något och vad som informerar om något. Ta bort informationen och se om endast gestaltningen håller ihop texten. Skriv om och om igen till din text klarar sig utan all information.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivtips

Video där jag ger exempel på gestaltning och du får en övning till

Gestaltning är ett skrivtips.

 

Pin It on Pinterest