Hybridförlag

Bokförlag, hybridförlag eller egenutgivning? I del 2 synar jag för- och nackdelar med hybridförlag. Förlag som till exempel Hoi och Lava har resurser i form av personal med kunskap om allt som hör bokutgivning till. Skillnaden mot traditionella förlag är att du står för hela eller delar av kostnaden. En del av dessa förlag marknadsför inte heller din bok utan det får du gör själv. Du får också till stora delar står för försäljning. Har du pengarna, tiden och kunskapen som krävs kan det vara ett alternativ som passar dig.

På plussidan
+Det finns oftast en granskning av manus

+Förlaget ha den kunskap som krävs och du får ta del av den i form av t.ex. lektör

+Det går oftast fortare att få ut boken än hos traditionella förlag

+Det finns ofta olika paket med varierande priser så du själv kan välja vad du kan betala och vad som ska ingå i avgiften

+Har lättare att bli uppmärksammade av media än egenutgivare

+Går din bok bra kan du få tillbaka de pengar du satsat och i sällsynta fall kan den gå med vinst

På minussidan
-Hög kostnad och osäkert om du får tillbaka pengarna

-Ofta kan du inte påverka alla beslut som gäller innehåll och utseende

-Hybridförlagens rykte är något skamfilat p.g.a. att det funnits och fortfarande finns skurkar inom branschen som enbart vill ha dina pengar

-Kan vara svårt att veta vad du får betala för då informationen ibland är bristfällig

-Svårt att hitta seriösa hybridförlag bland många oseriösa

– eller +Du får ofta själv ta hand om marknadsföringen och det mesta av försäljningen

-Du och förlaget delar på risken

Sammanfattning: Välj hybridförlag om du inte vill göra jobbet själv. Om du är beredd att betala för det förlaget ställer upp med i form av resurser och kunskap. Om du vill ha kontroll och viss insyn i processen. Om du vill försöka få ut din bok snabbare än på ett traditionellt förlag. Som du ser är det många om och ett ännu större om är att om det gäller för just det hybridförlag som du vill anlita. Villkoren ser olika ut för alla förlag. Om du ska anlita ett hybridförlag bör du noga läsa det finstilta för att slippa bli lurad.

I del 3 synar jag för- och nackdelar med egenutgivning.

Del 1: Traditionella förlag

© Iréne S Räisänen

Uppdatering: Inledningsvis tog jag med Vulkan som hybridförlag men efter diskussion på Facebook inser jag att det knappast räknas dit då de inte gör ett urval bland inskickade texter.