Metaforer och liknelser, är del 1 i SkrivarSidan Diktskola.

Vad krävs för att en text ska vara en dikt? Det finns många svar på den frågan. Enligt mitt sätt att se bör den:

  • Innehålla minst en metafor (bild, symbol).
  • Vara rytmisk.
  • Väcka någon form av känsla.


Köp hela diktskolan plus övningar, versmått, begrepp inom lyrik och vanliga misstag som pappers- eler e-bok här:

Måla upp bilder

För att väcka en känsla krävs att du skriver så att läsaren ser bilder i sitt huvud och blir berörd. Känner igenkännande, ilska, glädje, sorg, tröst, insikt och så vidare. Men aldrig likgiltighet. Vilket är ett av mina kriterier för en dålig dikt.

I en av mina dikter använder jag följande metafor.

Rytmiska
turkosa fåror
plöjer
i marken
skålar av glas

Vad ser du framför dig? Läs hela dikten.

En bra metafor ska kännas som ny och inte vara övertydlig. Inget kan förstöra en dikt som klichéer.

Skillnad på en metafor och en liknelse

En metafor innehåller inga jämförelseord t.ex ”som”, ”liksom” och ”såsom”.

Exempel på metaforer:

”Hon är en nyutsprungen ros.”

”Hennes ögon är djupa brunnar.”

”Livet är resa med start och mål.”

Tre exempel på liknelser:

1.”Du är som en ros.”

2. ”Dina ögon är som brunnar.”

3. ”Livet är som en påse.”

Och så tre exempel på bra metaforer

1. ”Och stjärnhimlen, den alltför vida, bredde ut en lätt blå,
besvärande närhet, med vissa ljuspunkter,
som en utfästelse . . . . utlagda.”

Ur Sång över Skomakarvikens vatten av Hans-Evert Renérius

2. ”orden är utlästa
som kringkastade skal till jord ska bli”

Ur iota av Anita Aspfors Westin

3. springfloder av hundskall
i hårfina glasrör

Ur Doften från fallna änglar av Ewa Ärlevall.

Image
Övning:

Skriv en metafor som börjar med ”Du är…” och en annan som börjar med ”Dina ögon…” och en till som börjar med ”Livet är…”.

***

Ett tips: Använd så många av dina fem sinnen som möjligt.

***

I del 2 tar jag upp hur viktig rytmen är i en dikt och hur du får till den. I del 3 tar jag upp vad som är bra dikt och hur en dikt bör läsas.

Metaforer och liknelser är del 1 i Diktskolan.

Du har väl inte missat min kurs Lär dig skriva dikter på 7 veckor?

© Iréne S Räisänen

Uppdaterat den 16 februari 2020.