Skriv en självbiografisk dikt, är en övning där du ska skriva om något du upplevt utan att det blir privat. Istället ska du se till att det blir allmängiltigt, att alla kan ta dikten till sig och göra sin egen tolkning. Hur du gör? Se dikten utifrån som en betraktare och inte en upplevare. Och var inte rädd för att tänka stort.

Dikten ska dessutom vara personlig. Vilket den bli om du använder egna metaforer som inte är överanvända.

Skriv en självbiografisk dikt

Texter med budskap eller där du sitter inne med facit har ofta en tendens att skriva läsaren på näsan. Det undviker du, eller hur?

Högst fem verser med max fem rader i varje.

Dela gärna med dig av ditt övande i en kommentar!

Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivövningar