Kontraster i en dikt, det är en övning där du ska använda dig av motsatser. Det är ett vanligt och enkelt sätt att framhäva det du önskar i din text. Om du t.ex. använder ”svart” och ”vitt” kan första versen hand om den ena motsatsen och den andra versen om den andra och i den tredje kan du låta dem kollidera eller smälta samman. OBS! Du väljer själv vilka kontraster du vill använda dig av.

Tre verser med en motsats per strof och en kollision eller sammansmältning i den sista.

Dela gärna med dig av ditt övande i en kommentar. Glöm inte att själv kommentera valfri text. Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivövningar

 

Kontraster i en dikt är en skrivövning.