Det är inte lättare att skriva en novell än en roman, påstår jag. Just nu läser jag alla noveller som kommit in till novelltävlingen. Många kan hantverket och drar mig rakt in i sin berättelse på första raden med en intressant konflikt.

Bakgrund

Därefter bygger de upp konflikten och ger huvudpersonen ett liv med hjälp av en kort bakgrund.

Fördjupning

De placerar händelseförloppet i en miljö som tillför berättelsen något. Dessutom har de fattat att en novell bör utspelas under en kort tidsperiod och att huvudpersonen ska ha utvecklats under resans gång.

Slutet

Och de har knutit ihop berättelsen med ett slut som vänder på hela historien.

Regler är till för att brytas

Du kanske tänker att regler är till för att brytas. Det stämmer, fast det förutsätter att du kan hantverket. En del noveller som kommer in till tävlingen visar att den som skrivit inte vet hur en novell bör skrivas. Det blir mer ett referat eller en uppsats. Andra experimenterar vilt utan att det tillför något.

Många, även jag, har nog trott att det är enklare att skriva en kort berättelse än en lång. Det visar sig oftast vara tvärtom eller i varje fall lika svårt som att skriva en längre berättelse t.ex. en roman. I en roman har du större utrymme och mer tid att starta och bygga upp din berättelse. Det finns det inte tid för i en novell. Nej, där måste du vara effektiv och fylla varje mening t.o.m. varje ord med innehåll som är relevant.

Ett fotografi eller utklipp

Nu kanske du protester för du skriver inte klassisk konfliktstyr novell utan en novell som är ett utklipp eller tvärsnitt ur verkligheten. En novell som är som ett fotografi där du beskriver det som finns i bilden. Den typen av novell är sällsynta bland de hundratals som hittills kommit in till tävlingen. Men när de dyker upp är de oftast välskrivna både till form och språk. Det sistnämnda är kanske ännu viktigare i den typen av novell.

Det kanske tar kortare tid att skriva en novell på 3 till 100 sidor än en roman på 300 sidor eller fler. Men enklare… Nej, det kanske rent av är svårare.

© Iréne S Räisänen

Fler krönikor 

 

Det är inte lättare att skriva en novell än en roman ÄR EN KRÖNIKA.