Anna-Karin Åldal Fem frågor

Anna-Karin Åldal skrev dagböcker som barn, och som ungdom skrev hon ned böner och prat till Gud. Det personliga skrivandet har legat nära ytan tills det för två år sedan slog till med full kraft, och skedde under en period när Anna-Karin var sjukskriven för utmattning. Skrivandet är nu här för att stanna och har bidragit till läkning och fortsatt tillfrisknande.

1. Varför skriver du just poesi? Skriver du annat än dikter?

Poesin kom till mig, snarare än att jag gjorde ett aktivt val att finna den. Jag har varit den som agerat rationellt och är van att uttrycka mig värderingsfritt. Poesin öppnade delvis slutna kanaler inom mig. I dikterna försvinner tid och plats och miljöer, det konkreta blir känslor och upplevelser. 

Poesi

Parallellt med diktskrivandet prövar jag mig fram med korta biografiska noveller från ett utifrån perspektiv. Jag hoppas att läsarna ska uppfatta den inre känslan mellan raderna.

2. Du är debutant. Hur har vägen till utgivning varit?

Under sommaren 2021 arbetade jag fram mitt manus till ”Flickan”. Det skedde i samband med att jag deltog i en distanskurs vid Umeå universitet i kreativt skrivande som just handlade om att skapa ett litterärt projekt. Jag började förstå under kursens gång att mina dikter trots det personliga uppfattas allmängiltiga. Tanken på att en utgivning skulle vara möjlig tog då fart på allvar. 

Under hösten 2022 sände jag ”Flickan” det till tre olika förlag, helt utan förväntningar på hur den skulle tas emot. Nu står jag här inför kommande utgivning med Virens förlag och nyper mig i armen samtidigt som det känns fantastiskt roligt. Det blir ett startskott med en ny mening i mitt liv.

3. Din debutbok heter ”Flickan”. Vad är temat i den?

Flickan omslag

Diktsamlingen är indelad i fem teman: Sommar, Livsvillkoren, Mörk höst, Gudsnärvaron och Hopp. Läsaren får där följa de känslor och upplevelser som ryms i den flicka, det barn jag var och i den vuxna kvinna jag blivit.

4. Har du en blogg, Facebooksida, Instagramkonto eller annat där läsarna kan följa dig?

Jag använder mina privata sociala medier på Facebook och Instagram för att delge mina följare om vart jag står i livet. De är med mig i mina första steg i författarskapet och i ”Flickan:s” väg till utgivning.

5. Till sist, vad är ditt bästa skrivtips?

Skrivtips

När det kommer till att skriva poesi tycker jag att man i första hand ska börja läsa poesi i alla dess former. Gärna dela sina läsupplever och reaktioner med någon annan, vilket jag personligen tycker är otroligt inspirerande. Sedan när du får en tanke, en känsla eller att en strof kommer till dig, skriv ner orden. Orden kommer att öka i omfång och kan bli en dikt eller en bok.

Anna-Karin Åldal, utgivning:

Böcker

Flickanutkommer 18 mars, Virens förlag.
Parallellt med utgivningsprocessen arbetar Anna-Karin med att färdigställa nästa diktsamling Ny höst.

Du kan köpa Anna-Karin bok hos vanliga internetbokhandlare som Adlibris och Bokus.

© Iréne S Räisänen

Läs också

Intervjuerna Tina Robertsson, Erik Edsbagge Engström, Julia Mäkkylä och Vill du vara med i SkrivarSidans intervjuserie?

Iréne Svensson Räisänen
webbansvarig

Administratör, författare och skapare av SkrivarSidan. Iréne har givit ut 5 diktsamlingarna, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och deltar i 40-talet antologier. Dessutom har hon skrivit radiopjäser, i kulturtidskrifter och tidningar. Hon har författarbloggen poeten.se.


Anna-Karin Åldal, Fem Frågor är en intervju.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SkrivarSidan
×