Research är viktigt och roligt

Research är viktigt och roligt. Som författare/skribent måste du vara proffs på allt. Även det du inget vet om. Ju mer du läst på om ett specifikt område, desto lättare kan du göra det förståeligt för dina läsare. Mycket av den tid det tar att skriva en novell eller roman ägnas åt research.

En deckarförfattare som aldrig satt sin fot på ett bårhus måste kunna beskriva en obduktion om huvudpersonen är obducent. Trots att en skribent varken är döpt eller konfirmerad måste hon eller han kunna Svenska kyrkans gudstjänstordning om den intervjuade är präst, osv.

Många gånger räcker det inte att du läser på, du måste kanske också prya på en arbetsplats eller i en viss miljö. Allt för att på ett så trovärdigt sätt som möjligt beskriva de människor och miljöer som befolkar din text.

Inget är så irriterande som när text är fylld av faktafel eller när det är uppenbart att författaren/skribenten inte vet att Storgatan i Södertälje börjar vid Stortorget.

Skrivandet hantverk

Många nybörjare inom skrivandets hantverk tycker det är så jobbigt att hitta rätt fakta att den tilltänkta texten aldrig blir skriven. Vilket självklart är synd. Själv tycker jag om att lära mig och är nyfiken på hur saker hänger ihop. Nyfikenhet är nog en av de viktigaste egenskaperna för en som skriver.

Ibland kan det räcka med att lyfta telefonen för att få den sakkunskap som behövs för att kunna skriva vidare. Glöm inte heller bort att utnyttja dina kontakter, vänner och släktingar. Internet är en guldgruva, men var noga med att dubbelkolla källorna. Tyvärr är mycket på nätet lögn och förbannad dikt.

© Iréne Svensson Räisänen

Fler skrivtips