Osebol av Marit Kapla

Osebol av Marit Kapla är ett diktepos utgiven av Teg Publishing år 2019 i vilken röster från avbefolkade glesbygden får komma till tals. Kaplan, som själv är uppvuxen i den värmländska byn Osebol, har intervjuat unga, medelålders och gamla ortsbor.

Boken består av 811 sidor svensk nutidshistoria. Människorna och deras livshistoria är också berättelsen om en del av Sverige som sällan tar plats. Du får ta del av verkliga människors drömmar, misslyckanden, skatt, grått, vardag, fest, glädje och sorg. Allt som ett människoliv innehåller.

Det ska jag tala om för dig
att mitt liv har varit som Värmland.

Berg och dalar.

Det har gått upp och ner.

¨Ur Osebol

Vittnesmål på vers

Papper och fjäderpenna

I Osebol har Marit Kapla skalat av intervjuerna och förvandlat dem till vers. Lyriskt? Jag frågar mig ofta under läsningen varför författaren valt att skriva radbyten dikt. Prosadikt hade kanske passat lika bra eller bättre. Fast å andra sidan så gör radbrytningen att de 811 sidorna är luftiga och gör att boken inte alls är så mastiga som den först kan te sig. Inte alltid framhäver uppställningen innehållet lika bra som i citatet här ovanför.

Jag kan inte låta bli att jämföra Osebol med Ædnan av Linnea Axelsson som jag läste med stor behållning. i Ædnan är poesin, lyriken mer självklar. Kaplan är mer återhållsam. Rytmen i Osebol är likartat rakt igenom. För mig smälter rösterna ihop och blir till en enda röst. Vilket jag inte tror är meningen. Nej, jag upplever att det är viktigt för författaren att vara och en av de 42 personer hon intervjuat ska få sitt utrymme.

Ett viktigt tidsdokument

Tidsdokument

Stängd affär och skola, indragen buss och en trasig bro som inte lönar sig att laga. Avfolkningen har pågått länge, den nedåtgående spiralen med nedlagda fabriker och förtag. Inga nya arbetstillfällen gör att en stor del av Sveriges landsbygd långsamt kvävs. Samtidigt visar coronapandemin hur sårbart vårt land är när vi importerar nästan all mat. Att vi behöver beredskapslager och att kräver att vi är självförsörjande till högre grad än nu.

Glesbygden i Sverige är stor 
men den blir samtidigt 
mindre och mindre. 

Det blir ingen ungdom kvar.

Ur Osebol

Sverige behöver Osebol

Marit Kapla har skrivit en dokumentär i diktform. Det är ett gediget arbete som är värt alla priser hon fått, så som Augustpriset 2019 med flera. Sverige behöver Osebol.

© Iréne S Räisänen

Läs också

Recensioner av Linnés arvinge, Skärvor, Om konsten att läsa och skriva, Skriva poesi – om diktandets hantverk, Obscuritas och krönikan En hyllning till poesin.

Fler recensioner

Iréne Svensson Räisänen
webbansvarig

Administratör, författare och skapare av SkrivarSidan. Iréne har givit ut 5 diktsamlingarna, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och deltar i 40-talet antologier. Dessutom har hon skrivit radiopjäser, i kulturtidskrifter och tidningar. Hon har författarbloggen poeten.se.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SkrivarSidan
×