En hyllning till poesin, är det här. Poesi är personlig. En själslig spegling, utan att för delen behöva vara självbiografisk.

Ord sätts samman i en ordning som överraskar och höjer vår uppmärksamhet. Strukturer rubbas och låter tankar hitta nya banor och kontaktpunkter.

GÖR VÄRLDEN VACKRARE

Bra poesi gör världen vackrare. Den berör och öppnar våra sinnen. Den låter oss vistas i livets mysterier och fungerar som inspiration, tröst eller en kär vän.

Det finns en intimitet i poesi som ligger närmare det visuella – bildkonsten – än det skrivna ordet. Ord som formas till en rytm, som om de tonsätter sig själva.

VISAR VÅR SÅRBARHET

I språket finns en kraft. En sårbarhet som när den blottas också visar vår egen sårbarhet. Passion, glädje, ilska och sorg väcks till liv och när de blandas med våra egna erfarenheter skapas nya insikter. Ökad förståelse om oss själva och vår omvärld.

SÄTTER ORD PÅ TANKAR

Poesi lär oss läsa mellan raderna. Låter oss se –  det vi tidigare trodde att vi visste – i nytt ljus.

Den hjälper oss att förstå oss själva bättre. Hitta våra styrkor. Våra svagheter. Den kan fungera som en del i en själslig läkeprocess. Den sätter ord på tankar djupt inom oss.

FÖR OSS SAMMAN

Den är tidlös och gränsöverskridande. En universell röst för människor världen över. Den för oss samman i tider av glädje och av sorg. När behovet av gemenskap är som störst.

När poesi är som bäst spelar den på strängar långt djupare inom oss än vad det logiska sinnet kan förstå.

Det är vad poesi betyder för mig.

Vad betyder poesi för dig?

Text: © Sofia Gad

En hyllning till poesin är en krönika

Fler krönikor