11 misstag du inte ska göra när du skriver prosa, ännu ett av mina skrivtips. Jag vill dela med mig av återkommande missar i mina kursdeltagares texter. Du får också veta hur du kan göra för att undvika dem. 

11 misstag du inte ska göra när du skriver prosa
 1. Du är övertydlig och skriver läsaren på näsan. Lösning: För att undvika det ska du använda dig av undertext och lita på att läsaren fattar utan att du behöver skriva utan precis allt.
 2. Du har ingen konflikt i din text. Lösning: För att fånga läsaren intresse och behålla det bör du sätta upp hinder för huvudpersonen att nå sitt mål.
 3. Du har med för många konflikter och/eller teman. Lösning: Det undviker du genom att skriva en synopsis så att du vet var du är på väg och i stora drag vad som ska hända på vägen dit.
 4. Du berättar och informerar och skapar inga bilder i läsarens huvud. Lösning: Gestalta istället!
 5.  Din text spretar åt alla möjliga håll. Lösning: Hitta den röda tråden och håll dig till den. Du kan spara det du tvingas ta bort och istället använda det i nya texter.
 6. Du har en för lång startsträcka. Lösning: Gå istället rakt på huvudkonflikten eller första stället där det bränner till. Att startar med en replik är inget nybörjarfel.
 7. Din dialog går på tomgång. Lösning: Se till att dialogen för handlingen framåt och stapla inte för många repliker på varandra.
 8. Dina miljöbeskrivningarna är för många och långa. Lösning: Inled aldrig en text med en lång miljöbeskrivning. Försök att hitta ett uttryck eller ett par ord som skapar en bild i läsarens huvud. Med andra ord: Gestalta!
 9. Du byter oväntat berättarperspektiv. Lösning: Tänk hela tiden på i vems huvud du befinner dig i när du berättar.
 10. Du skiftar tidsform utan tänka på det. Lösning: Det är vanligt och något du får titta extra noga på när du redigerar din text. Och när du ska göra ett byte mellan dåtid och nutid bör du hjälpa läsaren att se det.
 11. Du skriver för långt. Lösning: Se till att du slutar din text i tid dvs. direkt efter att huvudkonflikten fått en lösning eller läsaren själv kan fylla i hur det kan komma att gå för huvudpersonen. Öppna slut är helt OK.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivtips

 

11 misstag du inte ska göra när du skriver prosa är ett skrivtips till dig som skriver prosa och poesi