Gestalta en person genom innehållet i hens bokhylla

Gestalta en person genom innehållet i hens bokhylla borde gå lika bra som i klassikern att göra det med innehållet i ett kylskåp. I hyllan kan eller kan det inte finnas böcker. Det kan också finnas annat, väntat som oväntat. Hur som helst så är din uppgift att spegla en människa i vad som finns och inte finns där.

Visa en person genom att beskriva innehållet eller vad som saknas i hens bokhylla. Högst 100 ord.

Lycka till!

© Iréne S Räisänen

Det här är gestaltning.

Fler skrivövningar