Dialog utan anföringstecken, är en skrivövning där du ska öva på att skriva om ett möte mellan Jesus och Donald Trump utan att använda citattecken eller talstreck s.k. repliktecken och pratminus.

Varför? Jo, du tvingas få fram vem som säger vad genom det som sägs och hur personerna agerar.

Dialog utan anföringstecken

En dialog bör inte innehålla repliker som staplas på varandra. Personerna ska också reagera på det som sägs och samtidigt agera på ett sätt som för handlingen framåt.

Högst 2200 tecken inklusive mellanslag.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivövningar

Skrivguide – prosa, lyrik och film

Skriva dialog