Pratminus eller citattecken?

Det kan tyckas att det inte spelar någon roll om jag väljer pratminus eller citattecken i dialog. Viktigast är att det blir tydligt för läsaren vad som är en replik eller inte. Nu är det inte riktigt så enkelt. Jag ska försöka reda ut vad som gäller.

Pratminus
– Tecknet som är före den här meningen är ett pratminus.

Citattecken
”Tecknen före och efter den här meningen är citattecken.”

Glasklart, eller hur? Svårare blir det när det följer något efter själva repliken.

– Tecknet som är före den här meningen är ett pratminus. Iréne tittar rakt in i skärmen innan hon fortsätter skiva. Fast det kan också kallas för ”tankstrecket också pratminus, replikstreck, talstreck eller anföringsstreck. Benämningen talminus förekommer också, men är mindre vanlig.” enligt Språknämnden.

”Tecknet som är före den här meningen är ett pratminus.” Iréne tittar rakt in i skärmen innan hon fortsätter skiva. ”Fast det kan också kallas för ‘tankstrecket också pratminus, replikstreck, talstreck eller anföringsstreck. Benämningen talminus förekommer också, men är mindre vanlig.’ enligt Språkrådet.”

Vad är bäst använda i ovanstående?
Själv tycker jag det kan vara enklare att se vad som är själva repliken när det är citattecken runt den. Trots det använder jag själv pratminus. Jag litar på att läsaren kan avgöra vad som är vad. Fast det beror samtidigt på vad jag skriver. Skulle jag skriva för barn eller på lätt svenska skulle jag använda citattecken tror.

Varken eller
För att krångla till det ytterligare finns det författare som avstår från att välja.  Själv har jag skrivit ett par kortnoveller utan pratminus eller citattecken. I den självbiografiska roman jag skriver nu använder jag pratminus i vissa kapitel och inget alls som markerar replikerna i andra kapitel. För mig är det ett sätt att särskilja olika berättarperspektiv.

Var konsekvent
När du väljer hur du skriver dialog bör du vara konsekvent. Vad du än väljer för anföringstecken, använde det genom hela berättelsen eller när du skiftar berättarperspektiv.

Fotnot: Pratminus är inte en vanligt minus. Det kan skrivas på PC med: ctrl + – och på Mac: alt + – Kolla i ditt ordbehandlingsprogram hur det ska skrivas.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivtips