Tankar efter en pandemi

Anders Tegnell berättar sin historia för journalisten Fanny Härgestam som har skrivit ner den i ”Tankar efter en pandemi – och lärdomarna inför nästa”. Corona-pandemin har varit en stor del av våra liv de senaste åren. Det har påverkat oss på mer än ett sätt. Sjukdom och isolering var nyckelorden.

Sverige var ett av få länder som inte helt stängde ner samhället och det har varit mycket diskussion om saken. Sammantaget, när man ser tillbaka, så klarade sig Sverige trots allt bättre än de flesta andra länder. Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten blev sjukdomens ansiktet utåt. Han  blev känd och någon man såg upp till, nästan som en popstjärna. Nu har han skrivit en bok, ”Tankar efter en pandemi”, om vad som hände under dessa turbulenta år.

Statsepidemiolog från 2013 – 2022

Anders Tegnell in 2020

Foto: Anders Tegnell vid en presskonferens på Karolinska institutets område i Solna i april 2020.

Det är mycket intressant läsning om en situation som ingen hade upplevt tidigare. Anders Tegnell är tjänsteman och läkare specialiserad på infektionssjukdomar. Han var statsepidemiolog från 2013 – 2022. Han börjar berättelsen med en bakgrund av sin utbildning och erfarenhet av att arbeta utomlands i Addis Abeba, 1968, Vientiane 1990 och Kinshasa 1995.

Det finns också ett kapitel i boken ”Tankar efter en pandemi” om hans erfarenhet av svininfluensan.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Vi får en inblick i hur Folkhälsomyndigheten arbetar. Hur personalen började behandla denna influensa likt tidigare fall. Det stod snart klart att just denna influensa inte fungerade som någon de sett tidigare. Hela situationen var ny.

De inblandade interagerade med kollegor runt om i världen för att lära av andra och dela med sig av sin egen erfarenhet. De var tvungna att närma sig covid som en helt ny företeelse. Mycket snart började länder stänga sina gränser och gå in i en nedstängning av samhället.

Nedstängningen gjordes under försiktighetsprincipen. En grundprincip är att behandla sjukdomen med försiktighet, speciellt när man inte känner till konsekvenserna. Det skulle sannolikt minska antalet fall av både sjukdom och död.

Sverige mot världen

Sveriges flagga

Men vilken inverkan skulle det ha på människors hälsa och livskvalitet? Faktorerna måste balanseras. Under hela pandemin var Folkhälsomyndigheten tvungen att balansera alla dessa faktorer. Sverige var också under stor press eftersom vi inte stängde ner samhället. Sverige mot världen.

Att stänga ner samhället var inte ett alternativ vid något tillfälle, och dessutom finns ingen tillgänglig lagstiftning för att göra det. Som Tegnell säger i boken:

”Vi förberedde oss inte för hundra meter löpning, utan för ett långlopp.”

Ur Tankar efter en pandemi

Verkningar

Pandemin

När man kommer ur den värsta pandemin finns det mycket forskning som pågår om hur pandemin har påverkat folkhälsan. Den psykiska hälsan har försämrats, både akut och långsiktigt, eftersom människor mådde sämre, även på grund av oro i allmänhet.

Myndighetens mätningar av hälsa de senaste åren har inte visat att den psykiska hälsan har förändrats negativt. Även om det finns vissa tecken på negativa insatser, anser Tegnell att pandemin har fått fler negativa konsekvenser för samhället i stort.

Överdödligheten

Enligt flera mätningar var överdödligheten mycket låg i Sverige. Så varför klarade sig Sverige bättre trots att vi inte stängde ner samhället? Det kommer förmodligen att ta år av studier för att komma till en bestämd slutsats.

Här är några indikatorer ur Tankar efter en pandemi:

 • Vårdsystemet är välutvecklat i Sverige med hög kapacitet. Samma sak är fallet i våra grannländer. Det finns forskning som visar att det finns ett samband mellan välutvecklad hälso- och sjukvård, hög grad av ekonomisk jämlikhet och låg överdödlighet. Även om det måste sägas att många andra länder i Europa har en välutvecklad hälsovård, men hade, trots det, högre överdödlighet.
 • Svenskar har stort förtroende för myndigheter och följde de råd som gavs. Många ändrade beteende, arbetade hemifrån och höll avstånd när de var ute i samhället.
 • En rapport från Telia som visar rörelsemönstret under pandemin visar att svenskar begränsade resandet lika mycket som våra grannländer, även om de var tvingade till det. Svenskar gjorde det frivilligt.
 • Att hålla samhället öppet minskar möjliga risker för depression och andra hälsoproblem relaterade till isolering.
 • Det sociala skyddsnätet kan ha spelat en roll. Människor som förlorade sin inkomst, eller blev sjuka, fick stöd från a-kassan eller socialförsäkringen, vilket förmodligen lättade på stress och oro.
 • När vaccinet kom förändrade det pandemins förlopp.

Eftertankar:

 • Många länder stängde ner, resandet upphörde mer eller mindre i försöken att stävja pandemin. Det har ingen större inverkan på överföringen av sjukdomar.
 • I en kris prioriterar länderna i världen inte internationell solidaritet. De ser till sitt eget land först och främst. Det kanske inte alltid är den bästa vägen framåt.
 • Vaccination är viktigt och det borde finnas en modell för distribution, särskilt till fattiga länder.
 • Kommunikationen är viktig. FH höll dagliga presskonferenser under toppen av pandemin. De flesta höll sig uppdaterade på det viset.
 • En av orsakerna till att information och lydnad fungerade väldigt bra i Sverige är att svenskarna har ett stort förtroende för myndigheter. Dessutom var FH ansvarig, inte politikerna som i många andra länder. Man litar på experterna, men i de flesta länder finns det inte så stort förtroende för politikerna. De har en annan agenda.

Sammanfattning om ”Tankar efter en pandemi

Sammanfattning

Det här är en mycket intressant bok. Tegnell tar oss med bakom kulisserna på Folkhälsomyndigheten. Vi får inblick i hur arbetet bedrevs, kontakterna med politiker, journalister och andra intressenter.

”Tankar efter en pandemi” ger en tydlig bild av händelserna och även den osäkerhet FH kände när de insåg att de stod inför något helt nytt. All deras samlade erfarenhet kunde hjälpa, men de måste gå längre än vad de någonsin gjort tidigare. En lättläst och spännande bok där vi också kommer människan Anders Tegnell inpå livet. 

© Lisbeth Ekelöf

Läs också

Recensionerna ObscuritasPorten till friheten och En gentleman i Moskva.

Fler recensioner

Tankar efter en pandemi är en recension.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SkrivarSidan
×