Varför skriver allt fler poeter med stor bokstav?

Varför skriver allt fler poeter med stor bokstav, versal, i inledningen på varje rad? Jag har ställt den frågan på Facebook och fått svaret Ovana. Men är det verkligen så enkelt? Du skaffar dig en vana och fortsätter sen att skriva på samma sätt.

Ett exempel:

Redigering (med versaler i första ordet på varje rad)

Det flyger en fjäril
Innanför mitt öga
Hon plockar ord, bokstäver
Och hela meningar
Svarta fläckar mot brandgult
En regnbåge i pastell
– Panikknappen lyser vit

Kommatecken och punkter har gått i strejk
I väntan på ett acceptabelt slut,
Ordbehandlingsprogrammet ber om nåd
Och vägrar spara

Puppan öppnas långsamt
Nykläckta sträcker stroferna
På sina fuktiga vingar

© Iréne Svensson Räisänen

******************************************

Redigering (originalet)

 

Det flyger en fjäril
innanför mitt öga
hon plockar ord, bokstäver
och hela meningar
Svarta fläckar mot brandgult
en regnbåge i pastell
– panikknappen lyser vit

Kommatecken och punkter har gått i strejk
i väntan på ett acceptabelt slut
ordbehandlingsprogrammet ber om nåd
och vägrar spara

Puppan öppnas långsamt
nykläckta sträcker stroferna
på sina fuktiga vingar

© Iréne Svensson Räisänen
Ur Revansch 2006

När mina deltagare i diktkursen skriver så brukar jag fråga varför men får sällan mer upplysande svar än:

– Det har jag alltid gjort.

Eller:

– Det är min stil.

Är det så enkelt att du låter ordbehandlingsprogrammets automatiska rättelse till stor bokstav i inledningen på varje rad styra.

Själv anser jag att varje radbrytning, versal och skiljetecken utgör en paus. Att pauserna är det som markera rytmen i en dikt. Radbrytning följd av stor bokstav blir med andra ord en väldigt lång paus och det är sällan det behövs mitt i en mening som radbryts. Dessutom stänger många versaler och skiljetecken in dikten och gör det svårare för läsaren att göra dikten till sin egen.

Det är kanske det som är det egentliga ”problemet”. Du som är flitig brukare av stora bokstäver, punkter, utropstecken, frågetecken, kolon, semikolon och andra tecken vill inte släppa på kontrollen. Du är inte beredd att överlämna dikten till mottagaren och låta den tolka som den själv vill.

Är det överhuvudtaget ett problem att raderna i dikter inleds med versal oavsett om raden innan slutar med punkt eller inte?

© Iréne S Räisänen

Foto: takomabibelot