Hur många böcker köpte du förra året?

Hur många böcker köpte du förra året? För min del blev det ca 12 pappersböcker och 3 e-böcker. Jag recenserar böcker och får också en del gratis på det sättet. Idag har jag förmånen att alls kunna köpa böcker. Under många år hade jag inte ekonomi till det utan lånade allt jag läste på biblioteket. Väntetiden för att få en chans att låna nya böcker blev allt längre i takt med att biblioteket fick minskade möjligheter att köpa in böcker. De sista åren kändes det som att jag läst allt i deras hyllor.

Svara och skriv gärna en kommentar.

[cardoza_wp_poll id=11]

© Iréne S Räisänen