Hur tunn eller tjock bör en bok vara?

Hur tunn eller tjock bör en bok vara?

Hur tunn eller tjock bör en bok vara? När jag redigerat min självbiografiska roman ”Det ingen vill veta” är den 189 sidor i Word. Själv trodde jag aldrig att jag skulle kunna skriva en längre berättelse än 5-6 sidor. Trotts det misstänker jag att den idag, när de flesta romaner är längre än 300 boksidor, räknas som kort.

Läs mer

Skillnad på kvinnligt och manligt skrivande?

Skillnad på kvinnligt och manligt skrivande?

Skillnad på kvinnligt och manligt skrivande? Många anser att det skiljer sig på vad kvinnliga och manliga författare skriver om. För visst är det så att båda könen skriver på liknande sätt, tekniskt. Att skillnaden är större mellan varje individ än mellan en kvinnlig och en manlig författare. Eller?

Läs mer

Hur viktigt är genren?

Hur viktigt är genren?

Hur viktigt är genren? Med SkrivarSidans kursdeltagare diskuterar jag ofta vilken genrer en text passar in i. Jag tycker det är intressant, särskilt då förlagen gör allt för att placera texter i fack. Hur skulle de annars kunna bestämma sig för om ett manus är bra eller inte. Inte minst viktigt är ju hur de annars skulle sälja ut böckerna till läsarna. Marknadsföring är ju A och O inom förlagsbranschen.

Läs mer

Hur viktig är huvudpersonen?

Hur viktig är huvudpersonen?

Hur viktig är huvudpersonen? Många anser att läsaren måste kunna identifiera sig med huvudpersonen för att få behållning av att läsa en roman. Andra att det viktigaste är att känna sympati för den som bär upp berättelsen.

Läs mer

Varför skriva anonymt?

Varför skriva anonymt?

Varför skriva anonymt? Många som börjar skriva vill vara anonyma. De flesta skrivarsajterna tillmötesgår det önskemålet men inte vi på SkrivarSidan. Jo, det händer att vi gör undantag när skribenten i fråga har en livssituation där hen förföljs eller har skyddad identitet. Men vanligen kräver vi att skribentens för- och efternamn skulle stå under varje text.

Läs mer

Pin It on Pinterest