Hoppa till innehåll

Rytmen i berättande text

Rytmen i berättande text

Rytmen i berättande text, det kan tyckas höra poesin till och inte prosa. Fel! Fel! Fel! För att öka läsupplevelsen av din text bör du jobba med att få till rytmen i din novell, roman eller vad du nu skriver. Här får du tips på hur du kan göra:

Lampa i en pratbubbla
  • Blanda långa och korta meningar.
  • Använd högst två meningar med inskjutna satser per sida.
  • Var försiktig med för många sammansatta ord efter varandra i samma mening och på samma sida.
  • Vill du öka spänningen i en text kan du använda många korta meningar.
  • Dela in texten i stycken och variera längden på dessa.
  • Låna knep från poesin som t.ex. allitteration och assonans.

Rytmen i berättande text, tips:

Tips

Kontrollera läsbarheten av din text i Words egna läsbarhetsindex eller Lix.

© Iréne S Räisänen

Läs också

Läs Rytm och tempo i en text, Variera tempot i berättelsen, Hitta rätt ton och röst i din text, Rytm i dikten, Skriv om prosa till poesi och gör övningarna Skriv om prosa till poesi och Dikta med hjälp av ordkollage.

Fler skrivtips

Iréne Svensson Räisänen
webbansvarig

Administratör, författare och skapare av SkrivarSidan. Iréne har givit ut 5 diktsamlingarna, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och deltar i 40-talet antologier. Dessutom har hon skrivit radiopjäser, i kulturtidskrifter och tidningar. Hon har författarbloggen poeten.se.


Rytmen i berättande text är ett skrivtips.

3 kommentarer till “Rytmen i berättande text”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SkrivarSidan
×