Beskriv en färg med dina fem sinnen

Beskriv en färg med dina fem sinnen kan kanske verka lätt till en början med. När du börjar ska du se att du behöver en hel del inlevelseförmåga och fantasi. Sinnen är Syn, Hörsel, Smak, Känsel och Lukt.

Du bör hålla ner antalet adjektiv och adverb till ett minimum.

Visa gärna vad du åstadkommit i en kommentar. Lycka till!

Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivövningar