Hoppa till innehåll

Liv Wentzel fem frågor

Liv Wentzel

Liv Wentzel är journalist, bibliotekarie och författare samt ljudboksinläsare, recensent och lektör. Nu bor hon i västsverige med sin familj sedan några år tillbaka. Men hon bodde på Åland under många år vilket formade hennes skrivande och lade grunden till Livs författar-jag. 

1. Du är journalist. När började du skriva skönlitterärt?

Uppslagen bok med träd, gräs och svampar

Så snart jag lärde mig skriva åstadkom jag små häften med text och bild, helst om fattiga flickor som drabbades av än det ena och än det andra. Sen höll jag mig till idogt dagboksskrivande under många år, hela tiden med vissheten om att jag ”en vacker dag” skulle skriva något på riktigt. 2017 flyttade jag med familjen från Åland till Sverige och äntligen kändes det som att det var dags. 

Att det skulle vara historiska böcker var en självklarhet, uppvuxen som jag är med Anne på Grönkulla, Kulla-Gulla och Lilla huset på prärien. Längtan tillbaka till Åland var det som fick bitarna att falla på plats – jag ville skriva om Åland, så som det var förr.

2. Hur fungerar det att skriva en bokserie?

Trave böcker

Att skriva böcker som bygger på varandra är enklare än att börja om från början med en ny miljö. Risken är förstås att man upprepar sig. Jag strävar efter att läsaren ska känna igen miljön och vardagslivet från föregående bok, samtidigt som det ska kännas nytt. Mitt sätt blev att byta huvudperson. 

Redan i första boken skapade jag ett rikt och intressant persongalleri och jag blev själv nyfiken på hur allas liv kunde tänkas utvecklas. Efter tre böcker undrar jag fortfarande hur det har gått för Ulf, för Frida och för Sia-Svala.

3. Vad heter din senaste bok och vad handlar den om?

Liv Wentzels bokserie

Den senaste boken (2023) som heter ”Till Isela” handlar om Leonora och hennes dotter Isela. Efter ett utmanande liv i den lilla staden Mariehamn, där Leonora tjänstgjort som sångerska och glädjeflicka, har hon haft turen att bli piga i Björsby, på landsbygden. Hennes fokus ligger nu på dottern och på att skapa en trygg framtid för dem bägge. Livet med spänning, kärlek och romantik är över – måste vara det eftersom Leonora inte attraheras av män, utan av kvinnor. Nu handlar allt om att passa in och få en plats i gemenskapen, för dotterns skull.

Men en ny lärarinna kommer till byn och snart uppstår varma känslor mellan de båda kvinnorna, något de båda vet kan bli ödesdigert. Samtidigt finns onda krafter som gör allt för att ta ifrån Leonora hennes barn.

2021 kom första boken ”Tillhanda” på Litorale förlag och 2022 släpptes uppföljaren ”Intill”. I september 2023 väntas den 3:e boken i serien komma ”Till Isela”. Alla böcker utspelar sig på Åland i början av förra seklet och jag har valt att fokusera på det icke heteronormativa. Hur såg livet ut för den som inte följde gängse normer förr i tiden; den som önskade leva med någon av samma kön? På så sätt faller mina böcker inom ramen för både det historiska och HBTQI.

4. Har du en blogg, Facebooksida, Instagramkonto eller annat där läsarna kan följa dig?

ag finns på Facebook under namnet LitteraturLiv.

5. Till sist, vad är ditt bästa skrivtips?

Skrivtips

Läs många böcker! Men läs dem inte på vanligt sätt utan fundera över hur de är uppbyggda. Hur har författaren skapat spänning? Vilken är intrigen och var finns vändpunkterna. Skapa en plan innan du börjar skriva. 

Även olika skrivhandböcker är till stor hjälp.

Liv Wentzel, utgivning:

Böcker

Böcker
Tillhanda, historisk HBTQI-roman, Litorale förlag (2021) 
Intill, historisk HBTQI-roman, Litorale förlag (2022) 
Till Isela, HBTQI-roman, Litorale förlag (väntas komma i september 2023)

Du kan köpa Livs böcker vanliga internetbokhandlarna som Adlibris.

© Iréne S Räisänen

Läs också

Intervjuerna Julia Pivén, Charlotte Ekbom, Maria Grudemo El Hayek och Vill du vara med i SkrivarSidans intervjuserie?

Iréne Svensson Räisänen
webbansvarig

Administratör, författare och skapare av SkrivarSidan. Iréne har givit ut 5 diktsamlingarna, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och deltar i 40-talet antologier. Dessutom har hon skrivit radiopjäser, i kulturtidskrifter och tidningar. Hon har författarbloggen poeten.se.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SkrivarSidan
×