Så skriver du en bokrecension

Image1. Inled med något som ger en föraning om innehållet i din recension och som fångar läsarens intresse.

2. Skriv vilken bok du skriver om, genrer. Vem är författaren? Vad har hon/han skrivit om tidigare? Försök om möjligt att jämföra med andra liknande böcker, författare.

3. Vad går handlingen ut på? Vilken läsare är den skriven för? Finns det något underliggande syfte?

4. Lyckas författaren med det hon/han vill? Är handlingen intressant? Glömmer den något? Vad är bra och dåligt, och i så fall på vilket sätt eller varför?

5. Varför ska/ska inte läsaren just den här boken?

6. Vilka andra böcker har författaren skrivit? Ange titel, genre och vilket år de publicerats.