Mall för karaktärer

Mall för karaktärer. Personerna i din berättelse är lika viktiga som handlingen. Du bör därför lära känna dem ordentligt innan du startar ett längre skrivprojekt. När du kommit din huvudperson och dina bipersoner in på livet vet du hur de reagerar i olika situationer, vad de säger och hur de talar.

Det finns många olika sätt att närma dig dina karaktärer. Att intervjua dem eller svar på frågor om dem. Här får du exempel på vilka frågor du kan svara på:

Namn:

Kön:

Ålder:

Bostadsort:

Typ av bostad:

Födelseort:

Sexualitet:

Utseende:

Utmärkande särdrag:

Klädstil:

Familj/släkt:

Yrke:

Bostad:

Hobby:

Politisk åskådning:

Religion:

Positiva egenskaper:

Negativa egenskaper:

Vanor:

Ovanor:

Talanger:

Kunskaper:

Vad tycker din person om sig själv (positivt och negativt):

Hemligheter:

Har svårt att motstå:

Undviker:

Viktigaste händelsen i personens liv:

Vänner:

Fiender:

Självklart behöver du inte svara på alla frågor om du inte vill. Mallen är bara en hjälp för dig som själv har svårt att komma på vad du behöver veta om personerna i din berättelse för att kunna skriva.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivtips

Köp handboken Skrivguide – prosa, lyrik och fil