Blanda olika tidsformer

Blanda olika tidsformer är ett skrivtips för dig som vill lära dig hur du hoppar och byter mellan presens och preteritum (tidigare imperfekt) och pluskvamperfekt.

Oavsett vilken tidsform du börjar skriva i brukar det  för eller senare bli aktuellt med tillbakablickar och/eller framåtblickar. Det är viktigt blanda olika tidsformera så att läsaren hänger med och inte blir förvirrad.

SkrivarSidan behöver ditt stöd

Vill du skänka en slant, mins 30 kr eller valfritt belopp, till SkrivarSidans underhåll gör du det genom att
Swishar till 123 540 62 85
Bankgironr 743-0804
Via Paypal till irene@poeten.se
Via Stripe kan du använda ditt kort, Apple Pay och Google Pay och skänka 30 kr: https://buy.stripe.com/eVa3eUdQc44L4JGbIP

Konsekvent tid

Tid

Ha en konsekvent tid som grund: Innan du börjar blanda tidsformer, se till att ha en konsekvent tid som grund för din berättelse. Detta ger läsaren en stabil grund att stå på och undviker förvirring.

För många”hade”?

Skriver du i presens och gör en tillbakablick är det självklart att använda ”hade”. Risken finns att det kan bli väldigt många sådana. Därför burkar många författare återgå till presens igen efter ett eller ett par ”hade”. Läsarens brukar inte tycka att det är märkligt utan köper ditt hopp tillbaka till presens.

Tillbakablick

Tänk på att vara sparsam med tillbakablickar. Läs varför här.

Historiskt presens

De flesta utgivna författare skriver i preteritum men de flesta manus som kommer in till förlagen är skrivna i presens. Även om de flesta utgivna böcker är i dåtid brukar de ha inslag av nutid s.k. historiskt presens som anses göra en beskrivning mer levande, samtidigt som det ger ett mer subjektivt intryck. Använd historiskt presens när du vill öka dramatiken i särskilt spännande partier. När det lugnar ner sig kan du återgå till dåtid. Exempel på historiskt presens.

Blanda olika tidsformer men undvik oavsiktliga hopp

Tidshopp

Byte av tidsformer ska göras medvetet, som allt annat när du skriver. Många börjar skriva i imperfekt eller preteritum men gör efter ett tag oavsiktliga hopp till en annan tidsform. Det är vanligt hos de flesta utgivna författare och en av de saker som måste fixas till vid redigeringen.

Hjälp läsaren att hoppa

För att läsaren inte ska bli förvirrad när du t.ex. gör en tillbakablick bör du direkt i inledningen på första raden hjälpa läsaren att orientera sig i tid och rum. Du kan inleda med: ”Hon minns…”, ”Han kom ihåg…”, ”Kommer du ihåg…” och liknande. Blanda olika tidsformer men se till att dina läsare hänger med

6 tips:

Tips
 1. Använd dialog för variation: Dialog är ett utmärkt sätt att blanda tidsformer naturligt. Människor använder ofta olika tidsformer när de talar, så låt dina karaktärer göra detsamma. Till exempel: ”Igår gick jag till marknaden och där träffar jag min gamla vän. Han säger att han planerar att resa till Paris.”
 2. Flashbacks och framtidsscener: Använd flashbacks (tillbakablickar) och framtidsscener för att blanda tidsformer på ett strukturerat sätt. Detta kan ge intressant kontext till din historia. Till exempel: ”Just nu är hon i Paris, men när hon var ung, besökte hon London varje sommar.”
 3. Överväg att använda presens för att förstärka intensitet: Att använda presens kan ge en känsla av närvaro och intensitet, särskilt i actionscener eller dramatiska ögonblick. Till exempel: ”Jag slår honom med all min kraft, och han faller till marken.”
 4. Var försiktig med överdriven blandning: Medan det är bra att blanda tidsformer för variation, se till att inte överdriva det. En text som ständigt växlar mellan tidsformer kan bli rörig och svår att följa.
 5. Redigera noggrant: När du har skrivit din text, läs igenom den noggrant och se till att övergångarna mellan tidsformer är smidiga. Se till att de olika tidsformerna passar samman och inte skapar förvirring för läsaren.
 6. Läs andra författares verk: För att få inspiration och förbättra dina egna färdigheter, läs böcker av etablerade författare som framgångsrikt blandar tidsformer. Observera hur de gör det och lär dig av deras tekniker.

AI om tidsformer

Det är grammatiska kategorier som används för att ange tidpunkten eller tidsperioden för en handling eller händelse i språket. De vanligaste inkluderar:

 1. Presens (nutid): Används för att beskriva handlingar som sker i nuet. Exempel: ”Jag äter frukost.”
 2. Preteritum (förfluten tid, imperfekt): Används för att beskriva handlingar som ägde rum i det förflutna utan att nödvändigtvis specificera när. Exempel: ”Jag såg en film igår.”
 3. Perfekt (fullbordad tid): Används för att beskriva handlingar som har slutförts innan en viss tidpunkt i det förflutna. Exempel: ”Jag har läst den boken.”
 4. Pluskvamperfekt (före förfluten tid): Används för att beskriva handlingar som inträffade innan en annan handling i det förflutna. Exempel: ”Jag hade redan ätit när de kom.”
 5. Framtid: Används för att uttrycka handlingar som kommer att inträffa i framtiden. Exempel: ”Jag kommer att studera i morgon.”
 6. Konditionalis (betingad form): Används för att uttrycka något som skulle inträffa under vissa betingelser. Exempel: ”Om jag hade tid, skulle jag gå med dig.”

Det är viktigt att notera att olika språk kan ha olika sätt att uttrycka dessa tidsrelationer, och vissa språk kan ha fler eller färre än andra.

ps. Jag har redigerat och faktagranskat AI:s text.

Gör också skrivövning

Skrivövningen Skriv om en text till futurum och läs Första eller tredje person?

© Iréne S Räisänen

Fler skrivtips

Iréne Svensson Räisänen
webbansvarig

Administratör, författare och skapare av SkrivarSidan. Iréne har givit ut 5 diktsamlingarna, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och deltar i 40-talet antologier. Dessutom har hon skrivit radiopjäser, i kulturtidskrifter och tidningar. Hon har författarbloggen poeten.se.


Blanda olika tidsformer är ett skrivtips.

4 Kommentarer

 1. Tack för svaret! Hittade din artikel efter att ha sökt efter att blanda olika tidsformat. Personligen tycker jag att det blir rörigt om nutid blandas med dåtid i en mening. Det känns som om personen har rest i en tidsmaskin.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SkrivarSidan
×