Skriv en prosadikt till ditt 12-åriga jag, är en skrivövning där du ska skriva berättande dikt som är rytmisk och lyrisk. Det ska inte vara en mininovell.

Skriv en prosadikt till ditt 12-åriga jag

Vad vill du säga den du var innan puberteten bröt ut? Vad tyckte hen om livet? Vad drömde hen om? Vad gillade och ogillade hen? Rädslor? Skräck? Vad vill du säga till hen för att trösta eller uppmuntra? Vill du vara 12 år igen?

Högst fem verser med fem rader i varje.

Visa gärna vad du åstadkommit i en kommentar. Lycka till!

Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivövningar