Skriv en dikt på blankvers om din idol, är en skrivövning där du kan träna på ett av det som det kan verka enklaste versmåttet. Har du inge idol kan du skriva om en person du ser upp till eller beundrar.

Blankvers består av fem jamber efter varandra. Det är det enda kravet.

Tre verser med högst sju rader i varje som inte ska rimma men ska vara på blankvers.

Jamb: En versfot som består av två stavelser, först en obetonad som följs av en betonad. Göran Palms exempel på blankvers och hur den ska skrivas:

En två-/ takts mo-/ tor god/ för fem/ slag ra-/den
ell-er/ ett sladd-/barn i/ familj-/en Jamb
som änn-/u in-/te satts/ i rim-/smedslä-/ra,
så kan/ man kar-/akter-/iser-/a blank-/vers

Dela gärna med dig av ditt övande i en kommentar! Den här gången räcker det med ett utdrag ur texten om inte hela får plats.

Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivövningar

 

Skriv en dikt på blankvers om din idol ÄR EN SKRIVÖVNING.