Skriv en dikt med bokstavsrim eller allitteration som det också kallas. Med det menas inte slutrim där ord i slutet på en mening rimmar. Nej, bokstavsrim är samma ljud eller liknande fonem som återkommer i en vers eller hel dikt. Används det utan över drift markerar det rytmen. Blir det för mycket av det goda tar det över på bekostnad av innehållet.

Skriv en dikt med bokstavsrim om december med en vers som har max sju rader.

Dela gärna med dig av ditt övande i en kommentar! Den här gången räcker det med ett utdrag ur texten om inte hela får plats.

Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivövningar

Skriv en dikt med bokstavsrim ÄR EN SKRIVÖVNING.