Första meningen i din text

Första meningen i din text har du säkert hört och läst hur viktig den är. Att du med den antingen fångar eller tappar dina läsare. Lugn, vill jag säga. Det hänger knappast på en rad i en hel text eller ett manus om hela din text ska bli läst eller inte. Jag hoppas mina och dina läsare har mer tålamod än så. Tyvärr har denna myt, som jag anser att det är, gjort att många som börjar skriva aldrig kommit längre än att de filar och filar på denna inledande mening. Du är inte en av dem, eller hur?

Övning

Skriv din första mening i den text du ska skriva. Högst 66 tecken inklusive mellanslag eller 18 ord.

Skriva om inledningen

När du nu skrivet ner den i en kommentar till den här texten skriver du in den i ditt nya dokument. Efter du gjort det glömmer du den och fortsätter skriva resten av din text. När du kommit till slutet och börjar redigera händer det inte allt för sällan att du måste skriva om inledningen. Det är en av orsakerna till att du inte ska lägga ner för mycket tid och arbeta på den första meningen.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivövningar

Jag ger respons på kommentar endast i mån av tid.