Lila klöverblommor

Lila löverblommor 2:a dikttävlingen 2016

Jag såg över perrongen. Den svarta asfalten ångade i solvärmen. Mitt hjärta vibrerade. Du stod vid loket. Ditt svarta hår blänkte i solljuset. Du såg dig omkring. Det är många år sedan nu. Jag minns de lila klöverblommorna i ditt hår, ditt underbara leende och dina ögons skratt. Det var mitt livs sommar. Sommaren med dig. Jag fick kyssa dig vid grinden. Jag smekte ditt svarta hår, smekte in lila klöverblommor. Du ville att vi skulle lova varandra trohet, och mitt hjärta vibrerade.

Läs mer

Flugan

Flugan 3:e pris i dikttävlingen 2012

Förnattstankar framför fantastisk fauna. Fri fluga flyger fritt framför funderande feministflicka. Finner flugfångare, förstår faran – flyger förbi. Finner frånlagd frukostfralla – festar frimodigt! Funderande fröken frågar flugan: ”- fås full frihet förutan framgångsrik firma, fina finanser, femsiffriga fickpengar”??? Flugan förstår faktiskt frågan! Flyger framför frågvis fröken – förklarar: flugor flyger fritt!!!
Följ fria fantasier!

Läs mer

Pin It on Pinterest