Böcker

Böcker utgivna av SkrivarSidans förlag. Antologiserien Revansch, skrivhandböcker och diktsamlingar av webbansvarig och poeten Iréne Svensson Räisänen.

Revansch 2008

Revansch 2008 En prosa- och diktantologi av SkrivarSidans medlemmar,SkrivarSidans förlag

Revansch 2008
Rulla till toppen