Jane Eyre engagerar inte

Jane Eyre engagerar inte

Jane Eyre engagerar inte. Den första delen handlar om Janes barndom och är i Dickensk anda precis som Harry Potters: svält, kyla, känslokalla släktingar och orättvisor med stort O. Hon skickas till en skola för fattiga där det blir, om möjligt, värre. Det vänder när missförhållandena på skolan avslöjas efter ett utbrott av tyfus. Jane blir kvar tills hon är 18 år då hon söker sig vidare och hamnar som guvernant hos Edward Rochester, ägare av Thornfield. läs mer…

Tal eller skriftspråk i prosa?

Tal eller skriftspråk i prosa?

Tal eller skriftspråk i prosa? Ett vanligt misstag jag ser i kursdeltagarnas texter är att de blandar tal- och skriftspråk. Det behöver inte vara fel om du vet vad du vill uppnå med det och är konsekvent. T.ex. kan du använda talspråk i dialogen och skriftspråk i det som inte är dialog. Skriver du i jagform kan talspråk vara en del i persongestaltningen. Svara och skriv gärna en kommentar! läs mer…