Resultatet i SkrivarSidans dikttävling 2019. OBS! Inskickade dikter kan komma att ingå i antologin Revansch 2020.

Regler

*Temat är ”Döden” och är fritt för egna tolkningar.

*Du kan delta med ett bidrag, dikt och/eller prosadikt, på högst en 1 A4-sida lång och storleken på teckensnittet 12 pt. Dessutom ska den ha högst 30 rader och 50 tecken per rad inklusive blankrader och mellanslag.

*När du skickar in dikten godkänner du eventuell publicering på hemsidan och i antologin.

*Skicka dikten som bifogat Word-dokument eller direkt i mailet. Vi vill inte ha dikten som pdf eller i andra filformat. OBS! Dikten ska inte vara publicerad i några som helst andra sammanhang (gäller även nätet) och den ska vara på svenska.

Bidragen ska vara inne senast den 18 september 2019 och du skickar dem till dikttavling@skrivarsidan.nu. Glöm inte att bifoga ditt namn, postadress och e-postadress.

Viktigt! Vi samlar inte dina personliga uppgifter och använder dem på annat sätt än att meddela vinnarna, skicka eventuella priser och deltagande i antologin. Läs vår Integritetspolicy.

Du ska vara fyllda 18 år för att delta eftersom alla dikter bedöms som de är skrivna av vuxna och för att första priset består av pengar.

Tre vinnare utses som får sina dikter publicerade på SkrivarSidan den 7 oktober 2019.

Priser
1:a pris 500 kr + diplom

2:a pris ett exemplar av antologin + diplom

3:e pris ett exemplar av antologin + diplom

OBS! Vinnaren betalar eventuell vinstskatt.

SkrivarSidans dikttävling 2019 genomförs för 12:e året i rad.

 

© Iréne S Räisänen