Bränn alla mina brev av Alex Schulman

Bränn alla mina brev av Alex Schulman

Bränn alla mina brev av Alex Schulman har väl inte undgått någon läsintresserad. En uppgörelse med en kulturikon som dominerat svenskt kulturliv under många decennier. Schulman utgår från sig själv och sitt temperament och frågar sig varifrån det kommer. Genom terapi, som utgår från en familjekarta, kan man få en bild av hur allt hänger samman. Han ritar upp sin mors och fars familjer. Terapeuten ber honom märka ut olika familjemedlemmars samband. Om relationen är god blir det ett rakt streck, om den är dålig ett sicksackstreck.

Läs mer

Pin It on Pinterest