Hoppa till innehåll

Stryka fram en text

Stryka fram en text

Stryka fram en text dvs. redigera är ett måste och i flesta fall ett roligt arbeta då du ser hur texten blir bättre och bättre.

Läs igenom och stryk fram en text

  1. När du skrivit din text ska du läsa igenom den minst tre gånger och stryka alla onödiga små ord som: så, ju, alltså, också, ganska m.fl.
  2. Ersätt alla långa och sammansatta ord med kortare och enklare där det är möjligt.
  3. Sträva att variera längden på meningarna så att du får in en läsbar rytm. Enbart korta meningar gör lätt texten hackig och svårläst. Långa gör texten oftast svår att hänga med.
  4. Undvik modeord, främmande, utländska ord, fackord, ålderdomliga och abstrakta ord.
  5. Se upp för sammansatt och tvetydiga ord.

Tips:

Tips

Det är svårt att få distans till den egna texten. Försök med att lägga den ifrån dig i minst tre veckor och gå igenom den igen enligt ovanstående. Stryka fram en text är en av flera delar när du redigerar din text.

SkrivarSidan behöver ditt stöd

Vill du skänka en slant, mins 30 kr eller valfritt belopp, till SkrivarSidans underhåll gör du det genom att
Swishar till 123 540 62 85
Bankgironr 743-0804
Via Paypal till irene@poeten.se
Via Stripe kan du använda ditt kort, Apple Pay och Google Pay och skänka 30 kr: https://buy.stripe.com/eVa3eUdQc44L4JGbIP

© Iréne S Räisänen

Läs också

Krönikorna Redigera och kompromissa, Konsten att skriva om och skrivtipset 9 tips hur du använder isbergstekniken.

Fler skrivtips

Iréne Svensson Räisänen
webbansvarig

Administratör, författare och skapare av SkrivarSidan. Iréne har givit ut 5 diktsamlingarna, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och deltar i 40-talet antologier. Dessutom har hon skrivit radiopjäser, i kulturtidskrifter och tidningar. Hon har författarbloggen poeten.se.


Stryka fram en text är ett skrivtips.

SkrivarSidan
×