Stryka fram en text

Stryka fram en text dvs. redigera är ett måste och i flesta fall ett roligt arbeta då du ser hur texten blir bättre och bättre.

Läs igenom och stryk
  1. När du skrivit din text ska du läsa igenom den minst tre gånger och stryka alla onödiga små ord som: så, ju, alltså, också, ganska m.fl.
  2. Ersätt alla långa och sammansatta ord med kortare och enklare där det är möjligt.
  3. Sträva att variera längden på meningarna så att du får in en läsbar rytm. Enbart korta meningar gör lätt texten hackig och svårläst. Långa gör texten oftast svår att hänga med.
  4. Undvik modeord, främmande, utländska ord, fackord, ålderdomliga och abstrakta ord.
  5. Se upp för sammansatt och tvetydiga ord.
ImageTips:

Det är svårt att få distans till den egna texten. Försök med att lägga den ifrån dig i minst tre veckor och gå igenom den igen enligt ovanstående.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivtips

 

Stryka fram en text uppdaterade 3 april 2018.

Pin It on Pinterest