Hoppa till innehåll

5 tips hur du skriver en essä

  5 tips hur du skriver en essä

  5 tips hur du skriver en essä. Genren är en kort avhandling som framställs på ett lättsamt sätt. I dagens journalistik kan den jämställas med en debattartikel där du lägger fram ett resonemang.

  SkrivarSidan behöver ditt stöd

  Vill du skänka en slant, mins 30 kr eller valfritt belopp, till SkrivarSidans underhåll gör du det genom att
  Swishar till 123 540 62 85
  Bankgironr 743-0804
  Via Paypal till irene@poeten.se
  Via Stripe kan du använda ditt kort, Apple Pay och Google Pay och skänka 30 kr: https://buy.stripe.com/eVa3eUdQc44L4JGbIP

  5 tips hur du skriver en essä, lista:

  Lampa i en pratbubbla
  1. Välj ett ämne. Språket ska vara korrekt men samtidigt personligt.
  2. I inledningen ska du presentera ämnet, sätta in det i ett sammanhang och avsluta med din frågeställning som ska besvaras i resten av essän.
  3. Mitten ska innehålla argument för och emot frågeställningen. Du ska öppet redovisa din syn på argumenten.
  4. Slutet ska innehålla ditt svar på frågeställningen. Har du inget kan du avsluta med en ny fråga eller konstaterande kring den ursprungliga frågan.
  5. Källförteckning. Glöm den inte och var noga med att få med precis allt källmaterial.

  Lästips: Exempel .

  Vad är en essä?

  En bra essä

  En form av skrivet arbete som ger dig frihet att utforska, analysera och uttrycka tankar, åsikter och idéer om ett ämne på ett utförligt sätt. De är vanligtvis subjektiva och tillåter författaren att uttrycka personliga åsikter och tolkningar.

  Det finns olika typer:

  Lista
  1. Exempelbaserade: Dessa använder exempel, berättelser eller erfarenheter för att stödja eller belysa dina åsikter eller teser.
  2. Argumenterande: Dessa fokuserar på att presentera en tes eller ståndpunkt om ett ämne och argumentera för det med logiska argument, bevis och exempel.
  3. Beskrivande Här använder du detaljerad beskrivning för att måla en bild av ett ämne eller en händelse och låter läsaren visualisera det som beskrivs.
  4. Reflekterande: Dessa tillåter dig att reflektera över personliga erfarenheter, känslor eller tankar om ett ämne och utforska dess betydelse eller påverkan.
  5. Analytiska: Dessa bryter ner ett ämne i mindre delar för att analysera dess komponenter, samband och/eller konsekvenser.

  Genren kan ha olika strukturer men vanligtvis innehåller den:

  Skriva
  • Introduktion: Presenterar ämnet och syftet samt ger en översikt av de idéer som kommer att utforskas.
  • Kroppen: Utvecklar och utforskar idéer, presenterar argument, exempel och bevis för att stödja dina åsikter eller teser. Här finns oftast flera stycken som fokuserar på olika aspekter av ämnet.
  • Slutsats: Sammanfattar genom att återigen betona viktiga punkter, dra slutsatser och ibland ge läsaren något att tänka på eller reflektera över.

  Texten vara både formella och informella beroende på ämnet och syftet. De kan också variera i längd från korta stycken till längre verk. Oavsett form eller typ är genren ett verktyg för dig som författare att utforska och kommunicera tankar och idéer på ett djupgående och personligt sätt.

  Hoppas dessa tips hjälper dig!

  © Iréne S Räisänen

  Gör också övningarna

  Händer på tangentbord

  Gör också övningen Essä om din hobby.

  Fler skrivtips

  Iréne Svensson Räisänen

  Iréne Svensson Räisänen
  webbansvarig

  Administratör, författare och skapare av SkrivarSidan. Iréne har givit ut 5 diktsamlingarna, 3 skrivhandböcker, 1 novellsamling och deltar i 40-talet antologier. Dessutom har hon skrivit radiopjäser, i kulturtidskrifter och tidningar. Hon har författarbloggen poeten.se.


  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  3 kommentarer till “5 tips hur du skriver en essä”

  SkrivarSidan
  ×