Gestalta kärlek med högst tre ord

Gestalta kärlek med högst tre ord, är en skrivövning där du får träna på att visa istället för att berätta. Gestaltning är kanske det svåraste och samtidigt det viktigaste elementet i skrivandet av prosa. Du ska måla upp en bild i läsarens huvud med några få ord eller ett uttryck.

Dela gärna med dig i en kommentar!

Fler skrivövningar

© Iréne S Räisänen