Vinnarna i SkrivarSidans dikttävlingen 2017. Vi fick in hela 199 dikter till dikttävling 2017 som har temat Sant eller falskt

Vinnarna i SkrivarSidans dikttävlingen 2017

1:a Mynt av Anja Ugglemor

2:a Före Murakami av Tijana Kindberg

3:a Levodonna av Lia Merkel

Hederspris Sant eller falskt av Anette Blomberg

Hederspris Bönens plötsliga närvaro av Hans-Evert Renérius

Hederspris Skrattspegel av Marie Metso

Jag har gjort en kort intervju med vinnaren Anja Ugglemor.

Ett stort tack till alla som deltog i tävlingen!

© Iréne S Räisänen

Vinnarna i dikttävlingen 2016