Lektörstjänst är en möjlighet för mig att hjälpa dig med ditt manus. För att utveckla ditt skrivande behöver andra läsa det du skriver och ge konstruktiv kritik. Tjänsten innebär att du skickar in ditt manus för att få synpunkter och handfasta förslag till eventuella ändringar.

Vad jag gör som lektör?
  • Jag skriver ett omdöme på cirka en A4-sida där jag påpekar manusets styrkor och eventuella svagheter.
  • Jag går igen varje enskild dikt i manuset och föreslår hur den kan omarbetning om det behövs.
  • Jag föreslår eller avslår utgivning och motiverar varför.
  • Jag skickar mitt utlåtande senast inom fyra till åtta veckor efter att du betalat avgiften.

Kostnad: Startavgift 1950 kr + 5 kr/2000 tecken inklusive mellanslag som överstiger 35 000 tecken inklusive mellanslag.

För att använda lektörstjänsten ska manuskriptet:
  • vara skrivet i Word
  • varje dikt ska börja på ny sida
  • en dikt per sida
  • teckenstorleken ska vara minst 12 pk och teckensnittet Times New Roman
  • ha dubbelt radavstånd
  • vara försett med separat dokument som innehåller ditt namn, telefonnummer och fakturaadress
Så här gör du

1. För att använda dig av lektörtjänsten skickar du manuskriptet till info@skrivarsidan.nu.

2. Utlåtandet kommer till din e-postlåda fyra-åtta veckor efter att du satt in avgiften på på bankgironr 743-0804. Betalning sker mot faktura som skickas när manuskriptet inkommit till Lektörstjänst.

OBS! Jag förbehåller oss rätten att tacka nej till manus när jag anser att jag inte kan vara till hjälp.

Vad några tycker om min lektörstjänst:

”Jag vill tacka för ditt engagemang och stora kunskap i den skriftliga konsten. Som du vet är jag en nybörjare vad det gäller skrivandet. Ditt tålamod och medmänsklighet beundrar jag, säger Ulf. ”Tack! Du har gjort en gedigen genomgång. Jag har läst flera gånger och är med på dina tankar, i det mesta.” säger Erik. ”Tack för dina goda synpunkter! Jag tar gärna din hjälp med att ”öppna” de övriga dikterna, säger Göran.

Här är mina kurser:

Novellkurs för nybörjare

Lär dig skriva dikter på sju veckor

© Iréne S Räisänen

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara